Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Intti.fi

Kersantti antaa käskyjä muille sotilaille ja osoittaa karttaa

Johtajakoulutus

Johtajakoulutuksen aikana varusmiehet koulutetaan johtamaan sodan ajan joukkoja.

Johtajakoulutuksen ytimenä on ihmisten johtaminen ja johtajana kehittyminen. Ihmisten johtamista opitaan syväjohtamisen pohjalta. Tavoitteena on kehittyä johtajaksi, joka rakentaa luottamusta, innostaa ihmisiä tehtäviinsä, saa aikaan oppimista ja arvostaa toisia tasavertaisina ihmisinä.

Johtajakoulutuksessa alkaa elinikäinen kehittyminen ja kasvaminen johtajaksi. Pyrkimällä johtajakoulutukseen hyödyt tulevaisuuttasi ajatellen ja haastat itsesi. Vastaavaa johtajakoulutusta et muualta saa.

Oppilaitokset saattavat lukea hyväksi johtajakoulutuksen opintopisteinä tai lisähakupisteinä. Tiedot varusmiespalveluksen aikaisten opintojen hyväksi lukemisesta saat suoraan oppilaitoksilta. Oppiminen taltioidaan johtajakansioon, jonka saat mukaasi reserviin.

Näin haet johtajakoulutuksen

Johtajavalinnat tehdään erikoisjoukkoja lukuun ottamatta kaikissa joukko-osastoissa noin seitsemän viikon palveluksen jälkeen peruskoulutuskauden päätteeksi.

Peruskoulutuskauden aikana sinulta kysytään halukkuutta johtajakoulutukseen. Johtajakoulutukseen voit hakea kaikista aselajeista ja palvelustehtävistä. Valintamenettely on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Valinnoissa jokainen on samalla viivalla.

Asenne ratkaisee! Valintaan vaikuttavat eniten peruskoulutuskaudella osoittamasi kyvyt ja henkilökohtaiset johtajaominaisuutesi.

Aukki vai rukki?

Kaikki johtajakoulutukseen valittavat käyvät aliupseerikurssin ensimmäisen jakson. Reserviupseereiksi koulutettavat jatkavat sen jälkeen reserviupseerikurssille (RUK) ja aliupseerit aliupseerikurssin (AUK) toiselle jaksolle. Reserviupseerikurssi kestää 14 viikkoa ja aliupseerikurssin toinen jakso 9 viikkoa.

Reserviupseerien ja aliupseerien koulutus on valtaosin yhtenevä johtamis- ja kouluttamistaidon osalta. Reserviupseerikurssilla keskitytään enemmän suurten kokonaisuuksien johtamiseen, mikä sisältää siten myös paljon teoreettista opiskelua. Aliupseerikurssin toisella jaksolla taas keskitytään ryhmän johtamiseen ja käytännön taitojen kouluttamiseen.

Palvelusaika on kaikilla johtajilla 347 päivää.

Koulutuspaikat

Aliupseerikoulutusta järjestetään lähes jokaisessa joukko-osastossa. Erikoisalojen aliupseerit koulutetaan pääsääntöisesti keskitetysti alaan erikoistuneessa joukko-osastossa. Reserviupseerikoulutusta annetaan Maasotakouluun kuuluvassa Reserviupseerikoulussa Haminassa ja Panssarikoulussa Parolannummella, Merisotakoulussa Suomenlinnassa ja Ilmasotakoulussa Tikkakoskella.

Johtajakausi

Kurssien jälkeen koulutus jatkuu johtajakauden muodossa varusmiesjohtajina seuraavalle saapumiserälle perusyksiköissä. Kuuden kuukauden johtajakaudella kehitytään johtajina toimimaan sodanajan tehtävissä. Oppimista tuetaan systemaattisella palautteella. Tavoitteena on luoda valmius arvioida ja kehittää omaa oppimistaan ja toimintaansa johtajana.

Palveluksen aloittamis- ja kotiuttamisajat

Varusmiespalvelus Maavoimien, Merivoimien, Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa alkaa ja päättyy seuraavan taulukon mukaisina päivinä.

Saapumiserä

Palveluksen aloittaminen
(klo 16 mennessä)

Kotiutuminen

165 pv

255 pv

347 pv

1/2020

6.1.2020

18.6.2020

16.9.2020

17.12.2020

2/2020

6.7.2020

17.12.2020

17.3.2021

17.6.2021

1/2021

4.1.2021

17.6.2021

15.9.2021

16.12.2021

2/2021

5.7.2021

16.12.2021

16.3.2022

16.6.2022

1/2022

3.1.2022

16.6.2022

14.9.2022

15.12.2022

2/2022

4.7.2022

15.12.2022

15.3.2023

15.6.2023

 
Tuleva varusmies, hae sotilasavustusta nyt!
Puolustusvoimat
Tiedote 12.12.2019 10.23
Varusmiesten päivärahoihin indeksikorotuksia
Puolustusvoimat
Tiedote 14.11.2019 15.10