Hyppää sisältöön

Kersantti antaa käskyjä muille sotilaille ja osoittaa karttaa

Johtajakoulutus

Johtajakoulutuksen aikana varusmiehet koulutetaan johtamaan sodan ajan joukkoja.

Johtajakoulutuksen ytimenä on ihmisten johtaminen ja johtajana kehittyminen. Ihmisten johtamista opitaan syväjohtamisen pohjalta. Tavoitteena on kehittyä johtajaksi, joka rakentaa luottamusta, innostaa ihmisiä tehtäviinsä, saa aikaan oppimista ja arvostaa toisia tasavertaisina ihmisinä.

Johtajakoulutuksessa alkaa elinikäinen kehittyminen ja kasvaminen johtajaksi. Pyrkimällä johtajakoulutukseen hyödyt tulevaisuuttasi ajatellen ja haastat itsesi. Vastaavaa johtajakoulutusta et muualta saa.

Oppilaitokset saattavat lukea hyväksi johtajakoulutuksen opintopisteinä tai lisähakupisteinä. Tiedot varusmiespalveluksen aikaisten opintojen hyväksi lukemisesta saat suoraan oppilaitoksilta. Henkilökohtainen oppiminen ja saavuttamasi osaaminen taltioidaan digitaaliseen johtajakansioon.

Näin haet johtajakoulutuksen

Johtajavalinnat tehdään erikoisjoukkoja lukuun ottamatta kaikissa joukko-osastoissa noin yhdentoista viikon palveluksen jälkeen koulutushaarajakson lopulla.

Alokasjakson aikana sinulta kysytään halukkuutta johtajakoulutukseen. Johtajakoulutukseen voit hakea kaikista aselajeista ja palvelustehtävistä. Valintamenettely on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Valinnoissa jokainen on samalla viivalla.

Asenne ratkaisee! Valintaan vaikuttavat eniten palveluksessa osoittamasi kyvyt ja henkilökohtaiset johtajaominaisuutesi.

Aukki vai rukki?

Kaikki johtajakoulutukseen valittavat käyvät aliupseerikurssin ensimmäisen vaiheen. Reserviupseereiksi koulutettavat jatkavat sen jälkeen reserviupseerikurssille (RUK) ja aliupseerit aliupseerikurssin (AUK) toiseen vaiheeseen. Reserviupseerikurssi kestää 14 viikkoa ja aliupseerikurssin toinen vaihe 6 viikkoa.

Reserviupseerien ja aliupseerien koulutus on valtaosin yhtenevä johtamis- ja kouluttamistaidon osalta. Reserviupseerikurssilla keskitytään ensisijaisesti joukkueen ja sitä suurempien kokonaisuuksien johtamiseen, mikä sisältää siten myös paljon teoreettista opiskelua. Aliupseerikurssin toisessa vaiheessa taas keskitytään ryhmän johtamiseen ja käytännön taitojen kouluttamiseen.

Palvelusaika on kaikilla johtajilla 347 päivää.

Koulutuspaikat

Aliupseerikoulutusta järjestetään lähes jokaisessa joukko-osastossa. Erikoisalojen aliupseerit koulutetaan pääsääntöisesti keskitetysti alaan erikoistuneessa joukko-osastossa. Reserviupseerikoulutusta annetaan Maasotakouluun kuuluvassa Reserviupseerikoulussa Haminassa ja Panssarikoulussa Parolannummella, Merisotakoulussa Suomenlinnassa ja Ilmasotakoulussa Tikkakoskella.

Johtajakausi

Kurssien jälkeen koulutus jatkuu johtajakauden muodossa varusmiesjohtajina seuraavalle saapumiserälle perusyksiköissä. Lähtökohtaisesti kuuden kuukauden johtajakaudella kehitytään johtajina toimimaan sodanajan tehtävissä. Oppimista tuetaan systemaattisella palautteella. Tavoitteena on luoda valmius arvioida ja kehittää omaa oppimistaan ja toimintaansa johtajana.

Palveluksen aloittamis- ja kotiuttamisajat

Varusmiespalvelus Maavoimien, Merivoimien, Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa alkaa ja päättyy seuraavan taulukon mukaisina päivinä.

Saapumiserä

Palveluksen aloittaminen
(klo 16 mennessä)

Kotiutuminen

165 pv

255 pv

347 pv

2/2020

6.7.2020

17.12.2020

17.3.2021

17.6.2021

1/2021

4.1.2021

17.6.2021

15.9.2021

16.12.2021

2/2021

5.7.2021

16.12.2021

16.3.2022

16.6.2022

1/2022

3.1.2022

16.6.2022

14.9.2022

15.12.2022

2/2022

4.7.2022

15.12.2022

15.3.2023

15.6.2023

1/2023

2.1.2023

15.6.2023

13.9.2023

14.12.2023

2/2023

3.7.2023

14.12.2023

13.3.2024

13.6.2024

1/2024

8.7.2024

20.6.2024

18.9.2024

19.12.2024

2/2024

8.7.2024

19.12.2024

19.3.2025

19.6.2025

1/2025

6.1.2025

19.6.2025

17.9.2025

18.12.2025

2/2025

7.7.2025

18.12.2025

18.3.2026

18.6.2026

1/2026

5.1.2026

18.6.2026

16.9.2026

17.12.2026

2/2026

6.7.2026

17.12.2026

17.3.2027

17.6.2027