Hyppää sisältöön

Kersantti antaa käskyjä muille sotilaille ja osoittaa karttaa

Johtajakoulutus

Johtajakoulutuksen aikana varusmiehet koulutetaan johtamaan sodan ajan joukkoja.

Johtajakoulutuksen ytimenä on ihmisten johtaminen ja johtajana kehittyminen. Ihmisten johtamista opitaan syväjohtamisen pohjalta. Tavoitteena on kehittyä johtajaksi, joka rakentaa luottamusta, innostaa ihmisiä tehtäviinsä, saa aikaan oppimista ja arvostaa toisia tasavertaisina ihmisinä.

Johtajakoulutuksessa alkaa elinikäinen kehittyminen ja kasvaminen johtajaksi. Pyrkimällä johtajakoulutukseen hyödyt tulevaisuuttasi ajatellen ja haastat itsesi. Vastaavaa johtajakoulutusta et muualta saa.

Oppilaitokset saattavat lukea hyväksi johtajakoulutuksen opintopisteinä tai lisähakupisteinä. Tiedot varusmiespalveluksen aikaisten opintojen hyväksi lukemisesta saat suoraan oppilaitoksilta. Henkilökohtainen oppiminen ja saavuttamasi osaaminen taltioidaan digitaaliseen johtajakansioon.

Näin haet johtajakoulutuksen

Johtajavalinnat tehdään erikoisjoukkoja lukuun ottamatta kaikissa joukko-osastoissa noin yhdentoista viikon palveluksen jälkeen koulutushaarajakson lopulla.

Alokasjakson aikana sinulta kysytään halukkuutta johtajakoulutukseen. Johtajakoulutukseen voit hakea kaikista aselajeista ja palvelustehtävistä. Valintamenettely on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Valinnoissa jokainen on samalla viivalla.

Asenne ratkaisee! Valintaan vaikuttavat eniten palveluksessa osoittamasi kyvyt ja henkilökohtaiset johtajaominaisuutesi.

Aukki vai rukki?

Kaikki johtajakoulutukseen valittavat käyvät aliupseerikurssin ensimmäisen vaiheen. Reserviupseereiksi koulutettavat jatkavat sen jälkeen reserviupseerikurssille (RUK) ja aliupseerit aliupseerikurssin (AUK) toiseen vaiheeseen. Reserviupseerikurssi kestää 14 viikkoa ja aliupseerikurssin toinen vaihe 6 viikkoa.

Reserviupseerien ja aliupseerien koulutus on valtaosin yhtenevä johtamis- ja kouluttamistaidon osalta. Reserviupseerikurssilla keskitytään ensisijaisesti joukkueen ja sitä suurempien kokonaisuuksien johtamiseen, mikä sisältää siten myös paljon teoreettista opiskelua. Aliupseerikurssin toisessa vaiheessa taas keskitytään ryhmän johtamiseen ja käytännön taitojen kouluttamiseen.

Palvelusaika on kaikilla johtajilla 347 päivää.

Koulutuspaikat

Aliupseerikoulutusta järjestetään lähes jokaisessa joukko-osastossa. Erikoisalojen aliupseerit koulutetaan pääsääntöisesti keskitetysti alaan erikoistuneessa joukko-osastossa. Reserviupseerikoulutusta annetaan Maasotakouluun kuuluvassa Reserviupseerikoulussa Haminassa ja Panssarikoulussa Parolannummella, Merisotakoulussa Suomenlinnassa ja Ilmasotakoulussa Tikkakoskella.

Johtajakausi

Kurssien jälkeen koulutus jatkuu johtajakauden muodossa varusmiesjohtajina seuraavalle saapumiserälle perusyksiköissä. Lähtökohtaisesti kuuden kuukauden johtajakaudella kehitytään johtajina toimimaan sodanajan tehtävissä. Oppimista tuetaan systemaattisella palautteella. Tavoitteena on luoda valmius arvioida ja kehittää omaa oppimistaan ja toimintaansa johtajana.

Palveluksen aloittamis- ja kotiuttamisajat

Maavoimat, Merivoimat, Ilmavoimat, Rajavartiolaitos

Paveluksen

aloitus

Kotiutuminen

165 päivä

255 päivää

347 päivää

II/2023

3.7.2023

14.12.2023

13.3.2024

13.6.2024

I/2024

8.1.2024

20.6.2024

18.9.2024

19.12.2024

II/2024

8.7.2024

19.12.2024

19.3.2025

19.6.2025

I/2025

6.1.2025

19.6.2025

17.9.2025

18.12.2025

II/2025

7.7.2025

18.12.2025

18.3.2026

18.6.2026

I/2026

5.1.2026

18.6.2026

16.9.2026

17.12.2026

II/2026

6.7.2026

17.12.2026

17.3.2027

17.6.2027

 

Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy

Maavoimat
Tiedote 20.12.2023 13.39

Ilmavoimien erikoiskurssit vetävät hakijoita

Ilmasotakoulu
Tiedote 16.9.2022 9.48

Kevät tuo postia Puolustusvoimilta

Puolustusvoimat
Tiedote 18.3.2022 12.53

Varusmiespalvelus merkein ja tunnuksin

Puolustusvoimat
Tiedote 12.12.2021 18.30

Lomat muutoksessa, etuudet pysyvät

Puolustusvoimat
Tiedote 12.12.2021 17.55

Siisteystarkastuksiin kymmenen minuuttia!

Puolustusvoimat
Tiedote 12.12.2021 16.41
´