Hyppää sisältöön

 

Ilmavoimien tilannevalvojat ja taistelunjohtajat

Johtokeskuslinja antaa hyvät lähtökohdat hakeutua palveluksen jälkeen töihin Ilmavoimien eri tehtäviin. Tilannevalvonta- ja taistelunjohtoaliupseerit työskentelevät Ilmavoimien taistelutukikohdissa nykyaikaisissa johtokeskuksissa ilmavalvonta- ja taistelunjohtotehtävissä, lähellä hävittäjiä ja muuta lentokalustoa.


Kaikki johtokeskuslinjalle valitut aloittavat koulutuksen samalla sisällöllä. Lopullinen opintosuunta valitaan kurssin aikana opintomenestyksen ja soveltuvuuden pohjalta. Johtokeskuslinjalta on mahdollista tulla koulutetuksi yhteen tehtävään seuraavista:

Taistelunjohtaja
Tilannevalvoja
Lentosääryhmänjohtaja

Aliupseerikurssilla opiskellaan ilmatilannekuvan luomista ja ilmapuolustuksen modernien johtamis- ja viestijärjestelmien käyttöä sekä hävittäjien taistelunjohtamista.  Aliupseerikurssin jälkeen koulutus jatkuu Ilmasotakoulun tukikohtaympäristössä oman opintosuunnan mukaisesti.

Kouluttava joukko-osasto: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Palveluspaikka: Ilmasotakoulu, Karjalan lennosto, Lapin lennosto

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: heinäkuu

Palveluspaikat

Johtokeskuslinja antaa laajan näkemyksen ilmapuolustuksen eri osa-alueista sekä monipuolisen perustietämyksen Ilmavoimien tehtävistä. Tärkeimpinä osa-alueina ovat Ilmavoimien hävittäjätorjunta sekä johtamis- ja valvontajärjestelmät. Palvelusaika suoritetaan pääosin Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. 

Tilannevalvojat muodostavat Ilmavoimien johtokeskuksissa ilmatilannekuvaa käyttäen hyväksi eri ilmavalvontasensoreilta saatavaa informaatiota. Tilannevalvojan työssä operoidaan valvonta- ja johtamisjärjestelmiä sekä muodostetaan tunnistettu ja reaaliaikainen ilmatilannekuva tarvittavalta alueelta. Ilmatilannekuvaa käytetään alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä maa- meri- ja ilmavoimien joukkojen harjoittamiseen.

Tilannevalvojat koulutetaan poikkeusolojen taistelutukikohtien tilannevalvojan tehtäviin. Kaikki tilannevalvojat käyvät koulutuksen aikana lentosään peruskurssin, minkä jälkeen tehdään lopulliset opintosuuntavalinnat.

Taistelunjohtajakoulutukseen valitut koulutetaan poikkeusolojen taistelunjohtajan tehtävään. Taistelunjohtaja johtaa hävittäjäosaston torjumaan ilmauhkaa. Hävittäjäosaston johtaminen ilmataistelussa vaatii jatkuvaa kaksisuuntaista kommunikaatiota hävittäjäosaston ja taistelunjohtajan välillä sekä kykyä tehdä nopeita päätöksiä jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. Valinnat suoritetaan syksyn aikana soveltuvuuden ja aliupseerikurssin opintomenestyksen mukaisesti.

Lentosään ryhmänjohtajakoulutukseen valitut koulutetaan poikkeusolojen lentosääryhmänjohtajan tehtävään ilmavoimien taistelutukikohtiin johtamaan lentosäämiehistöä ja tuottamaan lentosääsanomia. Lentosää on osa lennonvarmistuspalveluita. 

Koulutus

Koulutus alkaa kuuden viikon alokasjaksolla, jolla opitaan taistelijan perustiedot ja -taidot. Alokasjakson jälkeen käydään kuuden viikon koulutushaarajakso, jonka aikana perehdytään johtokeskusympäristön työkaluihin ja toimintaan. Alokas- ja koulutushaarajaksot muodostavat peruskoulutuskauden, jonka jälkeen alkaa 12 viikon mittainen aliupseerikurssi.

Alokasjakso (6 viikkoa):

 • Sotilaan perustiedot ja - taidot
 • Sotilaan perustutkinto

Koulutushaarajakso (6 viikkoa):

 • Tilannevalvojan työkalut ja toiminta
 • Taisteluampumaharjoitus ja koulutushaaratutkinto

Aliupseerikurssi I-jakso (6 viikkoa):

 • Tilannevalvontaryhmän koulutus
 • Johtamisen ja kouluttamisen perusteet
 • Taistelunjohtajien valinta sekä ilmailuenglannin kielikoulutus

Aliupseerikurssi II-jakso (6 viikkoa):

 • Johtamisen ja kouluttamisen jatkokoulutus
 • Tilannevalvontaryhmän harjaantuminen
 • Taistelunjohtajien lennonvarmistuskoulutus

Kurssin jälkeen

Tilannevalvojat toimivat alokasjoukkueiden ryhmänjohtajina tammikuun alokasjaksolla Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Alokasjakson jälkeen tilannevalvojat suorittavat kevään koulutushaarajaksolla lentosään peruskurssin yhdessä lentosäämiehistön (valitaan tammikuun saapumiserästä) kanssa. Kurssin jälkeen tehdään lopulliset valinnat tilannevalvojiksi ja lentosääryhmänjohtajaksi.

Taistelunjohtajat aloittavat tammikuussa taistelunjohdon perusteet opintojakson (6-7 viikkoa), jonka jälkeen taistelunjohtajat osallistuvat päivittäiseen lentotoimintaan ja harjaantuvat omassa tehtävässään sotaharjoituksissa. Koulutuksen aikana johdetaan oikeita hävittäjäosastoja taistelunjohto-opettajan valvonnassa. Taistelunjohtajien koulutus toteutetaan pääsääntöisesti Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Taistelunjohtajan kelpoisuus, joka antaa mahdollisuuden johtaa itsenäisesti lento-osastoja, on mahdollista saavuttaa sotilasvirassa.

Viimeiset 12 palvelusviikkoa kaikkia opintosuuntia (tilannevalvoja, taistelunjohtaja, lentosääryhmänjohtaja) koulutetaan yhdessä poikkeusolojen tehtäviin Ilmavoimien taistelutukikohtiin. 
 

Varusmiespalveluksen jälkeen

Tilannevalvojat, taistelunjohtajat ja lentosääryhmänjohtaja sijoitetaan lähtökohtaisesti Ilmavoimien taistelutukikohtiin. Sijoitetut reserviläiset osallistuvat aktiivisesti kertausharjoituksiin. Heidät voidaan jatkosijoittaa kokemuksen karttuessa vaativampiin tehtäviin Ilmavoimien johtokeskuksissa tai taistelutukikohdissa.

Varusmiespalvelus johtokeskuslinjalla antaa hyvät eväät ja mahdollisuudet hakeutua töihin Ilmavoimiin. Varusmiesaikana saatu koulutus ja kelpoisuudet hyväksytään suoraan virassa tarvittaviin pätevyyksiin kaikissa Ilmavoimien joukko-osastoissa.

Pääsyvaatimukset:

 • 18-vuotias ennen kurssin alkua
 • Suomen kansalainen
 • Hallitsee suomen kielen riittävällä tasolla
 • Palveluskelpoisuusluokka A
 • Varusmiespalvelus ei saa olla aloitettu.
 • Henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä sekä elämäntapojensa puolesta koulutukseen sopiva
 • Yleinen korkeakoulukelpoisuus eli jokin seuraavista tutkinnoista tulee olla suoritettuna kurssin alkaessa: 

       Ylioppilastutkinto

       International Baccalaureate-tutkinto (IB)

       Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)

      Reifeprüfung-tutkinto (RP)

      Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

      Ulkomaalainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin          korkeakouluopintoihin.

 • Tutkintoihin tähtäävän koulutuksen viimeisellä luokalla opiskeleva voi hakeutua kurssille, mikäli hän täyttää tutkintokriteerit ennen palveluksen alkua. Hyväksytty tutkintotodistus tulee esittää ennen palveluksen alkua
 • Tarkka väriaisti (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla) Näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä erikseen; silmälasit sallitaan, lasien vahvuus ≤± 5 diopteria)

Hakeminen

Hakuaika kurssille päättyy 1.3. Hae aliupseerikurssin johtokeskuslinjalle Ilmavoimien tilannevalvojaksi ja taistelunjohtajaksi Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta.

Täytä hakemus osoitteessa: https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Hakemukseen tarvitset matematiikan, äidinkielen ja englannin kielen arvosanat lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistuksesta tai keskeneräisten opintojen osalta.

Erikoisjoukkohaun lisäksi naisten tulee hakea naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen asiointipalvelussa. 
Katso lisätiedot hakeutumisesta naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen:

https://intti.fi/erikoisjoukot

Valinta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintakokeisiin Ilmasotakoululle. Valintatilaisuus alkaa kello 8.00 ja päättyy viimeistään kello 18.00.

Valintakokeet sisältävät:

 • Kykytestit (oppimisedellytykset)
 • Persoonallisuustestit (psyykkinen paineensieto, sosiaaliset valmiudet, johtajuustaipumukset)
 • Haastattelun
 • Värinäkötestin ja näkötestin (tarvittaessa)
 • Lihaskuntotestin (katso mallisuoritukset)

Hakijat valitaan kurssille valintatestien soveltuvuuslausuntojen perusteella huomioiden lihaskuntotestit, haastattelut, terveydentila sekä mahdolliset rikkeet.

Taistelunjohtajakoulutukseen halukkaat oppilaat lähetetään syyskuun aikana Tuusulaan Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen johtamaan soveltuvuustestaukseen. Valinnat taistelunjohdon peruskurssille tehdään samanaikaisesti reserviupseerikurssin valintojen kanssa.

Lihaskuntotesti

Lihaskuntotestistä tulee saada yhteensä vähintään kuusi pistettä. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään puoli pistettä.

Suoritusaikaa vatsalihasliikkeessä ja etunojapunnerruksessa on minuutti. Punnerrustyyli ja pisterajat ovat miehillä ja naisilla samat.

Linkit

 
´