Hyppää sisältöön

Varusnainen istuu headset päässä ja käyttää tietokonetta. Taustalla karttakuva isolla näytöllä ja muutamia monitoreita.

Ilmavoimien tilannevalvojat ja taistelunjohtajat

Tilannevalvonta- ja taistelunjohtoaliupseerit työskentelevät nykyaikaisissa johtokeskuksissa lähellä ilmavalvontaa, taistelunjohtamista ja hävittäjiä.

Tilannevalvonta- ja taistelunjohtoaliupseerit työskentelevät Ilmavoimien taistelutukikohdissa nykyaikaisissa johtokeskuksissa ilmavalvonta- ja taistelunjohtotehtävissä, lähellä Ilmavoimien hävittäjiä ja muuta lentokalustoa.

Kurssilla opiskellaan tutkavalvontaa ja ilmapuolustuksen modernien johtamis- ja viestijärjestelmien käyttöä sekä hävittäjien taistelunjohtamista. Aliupseerikurssin jälkeen koulutettavat jatkavat koulutusta Ilmasotakoulun tukikohtaympäristössä. Jatkokoulutusvaiheeseen kuuluu myös komennus Lapin- ja Karjalan lennostoihin joissa koulutettavat pääsevät harjoittelemaan erikoistehtäviään pääjohtokeskuksissa ja perehtymään hävittäjäjoukko-osaston toimintaan. Joukko-osasto komennuksen jälkeen kaikki palaavat Ilmasotakouluun harjoittelemaan sodanajan tehtäväänsä Ilmavoimien taistelutukikohdassa

Kouluttava joukko-osasto: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Palveluspaikka: Ilmasotakoulu, Karjalan lennosto, Lapin lennosto

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: heinäkuu

Palveluspaikat

Johtokeskuslinja antaa laajan näkemyksen ilmapuolustuksen eri osa-alueista sekä monipuolisen tietämyksen puolustusvoimien tehtävistä. Tärkeimpinä osa-alueina ovat Ilmavoimien hävittäjätorjunta sekä johtamis- ja valvontajärjestelmät. Palvelusaika suoritetaan pääosin Ilmasotakoulussa Tikkakoskella ja koulutukseen sisältyy joukko-osasto harjoittelu Lapin Lennostossa Rovaniemellä tai Karjalan Lennostossa Siilinjärvellä. Palveluksen jälkeen on mahdollista hakeutua töihin Ilmavoimiin johtokeskusalan avoimiin aliupseerin virkoihin sekä sopimussotilaan tehtäviin.

Tilannevalvojat muodostavat Ilmavoimien johtokeskuksissa ilmatilannekuvaa käyttäen hyväksi eri ilmavalvontasensoreilta saatavaa informaatiota. Tilannevalvojan työssä operoidaan valvonta- ja johtamisjärjestelmiä sekä muodostetaan tunnistettu ja reaaliaikainen ilmatilannekuva tarvittavalta alueelta. Ilmatilannekuvaa käytetään alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä maa- meri- ja ilmavoimien joukkojen harjoittamiseen. Tilannevalvojat koulutetaan poikkeusolojen taistelutukikohtien tilannevalvojan tehtäviin.

Taistelunjohtajakoulutukseen valitut koulutetaan poikkeusolojen taistelunjohtajan tehtävään. Taistelunjohtaja johtaa hävittäjäosaston torjumaan ilmauhkaa. Hävittäjäosaston johtaminen ilmataistelussa vaatii jatkuvaa kaksisuuntaista kommunikaatiota hävittäjäosaston ja taistelunjohtajan välillä sekä kykyä tehdä nopeita päätöksiä jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa.

Koulutus

Koulutus alkaa kuuden viikon alokasjaksolla, jolla opitaan taistelijan perustiedot ja -taidot. Alokasjakson jälkeen käydään kuuden viikon koulutushaarajakso jossa opitaan johtokeskusympäristön työkalut sekä toiminta. Yhdessä nämä muodostavat peruskoulutuskauden, jonka jälkeen alkaa 12 viikon mittainen aliupseerikurssi.

Alokasjako (6 viikkoa):

 • Sotilaan perustiedot ja - taidot
 • Sotilaan perustutkinto

Koulutushaarajakso (6 viikkoa):

 • Tilannevalvojan työkalut ja toiminta
 • Taisteluampumaharjoitus ja koulutushaaratutkinto

Aliupseerikurssi I-jakso (6 viikkoa):

 • Tilannevalvontaryhmän koulutus
 • Johtamisen ja kouluttamisen perusteet
 • Taistelunjohtajien valinta sekä ilmailuenglannin kielikoulutus

Aliupseerikurssi II-jakso (6 viikkoa):

 • Johtamisen ja kouluttamisen jatkokoulutus
 • Tilannevalvontaryhmän harjaantuminen
 • Taistelunjohtajien lennonvarmistuskoulutus

Kurssin jälkeen

Tilannevalvojat käyvät n. kolmen kuukauden mittaisessa johtokeskusharjoittelussa jossa harjaantuvat tilannevalvojan tehtäviin ja suorittavat tilannevalvojan rajoitetun kelpoisuuden. Kelpoisuus tulee kokonaisuudessaan voimaan, jos henkilö varusmiespalveluksen jälkeen hakeutuu sopimussotilaan tehtävään tai aliupseerin virkaan.

Taistelunjohtajat käyvät Tikkakoskella taistelunjohtajan peruskurssin (seitsemän viikkoa) jonka jälkeen osallistuvat päivittäiseen lentotoimintaan Lapin ja Karjalan lennostoissa taistelunjohto-opettajan valvonnassa. Taistelunjohtajat palaavat Tikkakoskelle Ilmasotakouluun tilannevalvojien kanssa samaan aikaan. Taistelunjohtajan kelpoisuudet, jolla voi itsenäisesti johtaa lento-osastoja, on mahdollista saavuttaa sotilasvirassa.

Varusmiespalveluksen jälkeen

Tilannevalvojat sekä taistelunjohtajat sijoitetaan Ilmavoimien taistelutukikohtien johtamispaikoille jotka ovat ilmataistelun johtamisen keskiössä. Sijoitetut reserviläiset osallistuvat pääsääntöisesti aktiivisesti kertausharjoituksiin ja heidät voidaan jatkosijoittaa kokemuksen karttuessa muihin vaativampiin tehtäviin Ilmavoimien johtokeskuksissa. Varusmiespalvelus johtokeskusalalla antaa hyvät eväät hakeutua töihin Ilmavoimiin niin sopimussotilaaksi, aliupseeriksi kuin upseeriksi. Varusmiesaikana saatu koulutus ja kelpoisuudet kelpaavat suoraan virassa suoritettaviin työtehtäviin.

Pääsyvaatimukset:

 • 18-vuotias ennen kurssin alkua
 • Suomen kansalainen
 • Hallitsee Suomen kielen riittävällä tasolla
 • Palveluskelpoisuusluokka A
 • Henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä sekä elämäntapojensa puolesta koulutukseen sopiva
 • Yleinen korkeakoulukelpoisuus eli jokin alla seuraavista tutkinnoista IIlmavoimien erikoiskurssiin liittyvän varusmiespalveluksen alkaessa: 

       Ylioppilastutkinto

       International Baccalaureate-tutkinto (IB)

       Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)

      Reifeprüfung-tutkinto (RP)

      Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

      Ulkomaalainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

 • Edellä mainittuihin tutkintoihin tähtäävän koulutuksen viimeisellä luokalla opiskeleva voi hakeutua, mikäli hän täyttää edellä mainitut tutkintokriteerit ennen palveluksen alkua. Hyväksytty tutkintotodistus tulee esittää ennen palveluksen alkua
 • Tarkka väriaisti (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla) Näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä erikseen; silmälasit sallitaan, lasien vahvuus ≤± 5 diopteria)

Hakeminen

Hakuaika kurssille päättyy 1.3. Hae aliupseerikurssin johtokeskuslinjalle Ilmavoimien tilannevalvojaksi ja taistelunjohtajaksi Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta.

Täytä hakemus osoitteessa: https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Hakemuksen täyttöä varten tarvitset lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistuksesta tai kesken olevien opintojen osalta matematiikan, äidinkielen ja englannin kielen arvosanat.

Naisten tulee täyttää sähköinen hakemus sekä lisäksi toimittaa seuraavat lomakkeet omaan aluetoimistoonsa, josta ne lähetetään edelleen Ilmasotakouluun

Lisätietoja Ilmasotakoulun valintasihteeriltä, puh. 0299 250 223.

Valinta

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintakokeisiin Ilmasotakoululle. Valintatilaisuus alkaa kello 8.00 ja päättyy noin kello 18.00.

Valintakokeet sisältävät:

 • Kykytestit (oppimisedellytykset)
 • Persoonallisuustestit (psyykkinen paineensieto, sosiaaliset valmiudet, johtajuustaipumukset)
 • Haastattelun
 • Värinäkötestin ja näkötestin (tarvittaessa)
 • Lihaskuntotestin

Hakijat valitaan kurssille valintatestien soveltuvuuslausuntojen perusteella huomioiden lihaskuntotestit, haastattelut ja mahdolliset rikkeet sekä terveydentila.

Taistelunjohtajakoulutukseen halukkaat oppilaat lähetetään syyskuun aikana Tuusulaan Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen Toimintakykyosaston johtamaan taistelunjohdon soveltuvuustestaukseen. Valinnat taistelunjohdon peruskurssille tehdään samanaikaisesti reserviupseerikurssin valintojen aikana.

Lihaskuntotesti

Lihaskuntotestistä tulee saada yhteensä vähintään kuusi pistettä. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään puoli pistettä. Suoritusaikaa vatsalihasliikkeessä ja etunojapunnerruksessa on minuutti. Punnerrustyyli naisilla ja miehillä on sama.

Taulukko lihaskuntotestien pisteytyksestä. Lajeina vatsalihasliike, etunojapunnerrus ja vauhditon pituushyppy.

Linkit