Hyppää sisältöön

Etelä-Savon paikallis- ja maakuntajoukot

Etelä-Savon aluetoimisto perustaa sodan ajan paikallispataljoonan, joka vastaa oman alueensa puolustamisesta sodan aikana.

Aluetoimiston ja paikallisjoukkojen toiminta-alueena on koko Etelä-Savo, Mäntyharjusta Pieksämäelle ja Savonlinnaan. Paikallispataljoonan vahvuus on noin 2000 taistelijaa. Pataljoonan kovimman nyrkin muodostaa noin 300 taistelijan vahvuinen nopeasti perustettava maakuntakomppania. Komppaniaan kuuluu myös noin sadasta sitoumuksen tehneestä reserviläisestä koostuva maakuntajoukko.

Paikallispataljoonan koulutus

Paikallispataljoona harjoittelee aktiivisesti. Normaalioloissa paikallisjoukkojen toiminta painottuu sotilaallisten taitojen kouluttamiseen ja harjoitteluun. Tavoitteena on sodan ajan valmiuksien kehittäminen. Koulutuksessa hyödynnetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja, joilla

  • kehitetään johtamis- ja taistelijan taitoja sekä toimimista sodan ajan joukkona ja
  • luodaan valmiudet osallistua virka-aputehtäviin.

Maakuntakomppanian taistelijat voivat osallistua kuntotesteihin. Halukkaat voivat hankkia Puolustusvoimien oikeuksia, kuten ajolupia ja oikeuksia ammuntojen johtamiseen.

Paikallispataljoonan koulutus huipentuu kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin. Kaikilla reserviläisillä on lisäksi mahdollisuus osallistua vuosittaisiin ammunta- ja urheilukilpailuihin.

Kaikille maakuntalaisille järjestetään varautumiseen liittyviä koulutuksia, kuten esimerkiksi Sotilaan perustaitoja naisille -kurssi. Aluetoimisto toteuttaa yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa kaikille avoimia maakunnallisia maanpuolustustapahtumia ja juhlatilaisuuksia.

Mukaan toimintaan

Etelä-Savon maakunnan alueella toimii yksi maakuntajoukko, Etelä-Savon maakuntakomppania. Maakuntakomppaniaan voi hakeutua jatkuvasti. Ikäsuosituksena miehistöön kuuluvalla reserviläisellä on alle 40 vuotta ja päällystöön kuuluvalla reserviläisellä alle 50 vuotta.

Voit hakeutua maakuntakomppaniaan tulostamalla hakulomakkeen ja lähettämällä sen allekirjoitettuna Etelä-Savon aluetoimistoon. Hyväksytty hakija kutsutaan varustettavaksi ja allekirjoittamaan sitoumus Etelä-Savon maakuntakomppaniaan. Sitoumus tehdään vähintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hakija sijoitetaan Etelä-Savon maakuntakomppaniaan, kun sitoumus on tehty. Sitoumus voidaan irtisanoa, mikäli henkilö ei täytä asetettuja vaatimuksia. Reserviläinen voi myös itse irtisanoa sitoumuksen esimerkiksi muuttaessaan pois maakunnasta.

Linkit

 
´