Hyppää sisältöön

Sotilaspoliiseja ja poliiseja talon kulmalla aseistautuneina

Paikallisjoukot

Paikallisjoukot kattavat koko maan. Joukkojen sodan ajan tehtäviin kuuluu strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta ja vihollisten erikoisjoukkoja vastaan toimiminen. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää rajoitetusti muiden viranomaisten apuna.

Paikallisjoukot muodostuvat paikallispataljoonista, joiden vastuualue on pääsääntöisesti yksi maakunta. Pataljoonissa on useita komppanioita, muun muassa maakuntakomppanioita.

Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä alueellisista ja operatiivisista joukoista. Esimerkiksi osa sotilaspoliiseista koulutetaan varusmiespalveluksessa suoraan paikallisjoukkoihin.

Paikallisjoukoissa on mielenkiintoisia tehtäviä aktiivisille reserviläisille!

Voit hakeutua paikallisjoukkoihin ilmoittamalla halukkuudestasi Puolustusvoimien aluetoimistolle. Joukkojen kouluttamisessa käytetään paljon vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen resursseja. Voit paikallisjoukkojen lisäksi hakeutua oman alueesi maakuntakomppaniaan.

Maakuntakomppaniat

Maakuntakomppanioiden yhteisvahvuus on noin 5 000 sotilasta. Maakuntakomppaniat tarjoavat koulutusta halukkaille reserviläisille.

Maakuntakomppanioihin valitaan henkilöitä, jotka ovat antaneet Puolustusvoimille Vapaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 28 §:n mukaisen sitoumuksen. Maakuntakomppaniat puolustavat sodan aikana tiettyä maantieteellistä aluetta osana paikallisjoukkoja. Rauhan aikana maakuntakomppanioita voidaan hyödyntää Puolustusvoimien virka-aputehtävissä ja muissa puolustusvalmiutta tehostavissa tehtävissä.

 
´