Hoppa till innehåll

Militärpolisen och polisen beväpnade i hörnet av huset

Lokala trupper

De lokala trupperna täcker hela landet. Till truppernas krigstida uppgifter hör att skydda stratagiska objekt, bevaka områden och bekämpa fiendens specialtrupper. Under normala förhållanden kan lokala trupper bistå andra myndigheter i begränsad utsträckning.

De lokala trupperna består av lokala bataljoner, som i regel ansvarar för ett landskap. Bataljonerna består av flera kompanier, bland andra landskapskompanier.

I de lokala trupperna placeras reservister från territoriella och operativa trupper som känner väl till det område inom vilket man verkar. Till exempel en del av militärpoliserna utbildas under beväringstjänsten direkt med tanke på de lokala trupperna.

Inom de lokala trupperna finns intressanta uppgifter för aktiva reservister

Du kan söka dig till de lokala trupperna genom att anmäla ditt intresse till försvarsmaktens regionalbyrå. För utbildningen av trupperna används i hög grad de resurser som den frivilliga försvarsutbildningen erbjuder. Du kan vid sidan av de lokala trupperna även söka dig till ditt eget områdes landskapskompani.

Landskapskompanier

Landskapskompaniernas sammanlagda styrka är cirka 5 000 soldater. Landskapskompanierna erbjuder intresserade reservister utbildning.

Till landskapskompanierna väljs personer som avgivit förbindelse till försvarsmakten att delta i det frivilliga försvaret. Landskapskompanierna försvarar under krig ett visst geografiskt område som en del av de lokala trupperna. Under fredstid kan landskapskompanierna utnyttjas i försvarsmaktens handräckningsuppgifter.

´