Hoppa till innehåll

Man och kvinna

På väg till milin?

Den finländska värnplikten säkerställer försvarsförmågan

Försvarsmakten utbildar de värnpliktiga till en prestationsduglig krigstida trupp och reserv. På detta sätt skapar vi en tröskel som förebygger användning av maktmedel och försvarar hela Finland. Den finländska värnplikten har visat sig vara rätt försvarslösning i den förändrade säkerhetsmiljö som varit gällande under de senaste åren.

Försvaret angår alla

Varje finländare är förpliktad att försvara sitt land. Finländska män i åldern 18-60 är förpliktade att delta i det väpnade försvaret av Finland. Värnplikten kan ske som vapentjänst eller vapenfri tjänstgöring eller som civiltjänstgöring. Kvinnor i åldern 18-29 har möjlighet att söka till frivillig militärtjänst.

Den finländska värnplikten har folkets starka stöd. Nästan 75 procent av finländarna stöder det nuvarande värnpliktssystemet, som säkerställer att den reserv som behövs för försvaret av Finland finns att tillgå. (Finländarnas åsikter om utrikes- och säkerhetspolitiken, försvaret och säkerheten 2018, pdf 1,3 Mt)

Varför värnplikt?

Värnplikten är ett kostnadseffektivt sätt att producera en tillräckligt stor och funktionsduglig reserv. Under beväringstjänsten erhåller beväringarna grunderna i väpnat försvar. Kunnandet fördjupas under reservens repetitionsövningar. Den höga allmänbildningsnivån hos våra värnpliktiga möjliggör en relativt kort beväringstjänst. Beväringarna klarar av att på kort tid tillgodogöra sig en militärutbildning som håller hög nivå.

De finländska beväringarnas och reservisternas kunnande tål internationell jämförelse. Kunnandet konkretiseras under internationella krigsövningar, i vilka finländarna deltar aktivt. Interoperabiliteten visar att vår utbildning är fungerande: under beväringstjänsten skapas förutsättningar att klara av krigstida uppgifter.

Värnplikten har inte stagnerat utan lever med sin tid. Finländska ungdomar är synnerligen medvetna och snabba att lära sig. Också den militära teknologin utvecklas ständigt, vilket kräver att beväringarna och reservisterna har förmåga att snabbt ta till sig de nya möjligheter som digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen för med sig.

De värnpliktigas utveckling uppdateras genom programmet Utbildning 2020 att motsvara de krav som 2020-talet ställer. Pilotprojekt i anslutning till uppdateringen genomförs i truppförbanden fr.o.m. juli 2018.

Värnplikten som en del av samhället

Den finländska värnplikten är en del av finländskheten och det finländska samhället. Värnpliktiga med olika bakgrund och från olika livsområden ger sin egen, värdefulla insats till förmån för det militära försvaret av hemlandet. Värnplikten utgör en viktig förenande faktor och ökar gemenskapen mellan medborgarna.

Den sociala växelverkan under beväringstjänsten minskar marginaliseringen bland unga. Tjänstgöringen inverkar positivt på folkhälsan. I olika uppgifter under tjänstgöringen strävar man efter att dra full nytta av det kunnande som varje värnpliktig erhållit i det civila. Utmanande och mångsidiga tjänstgöringsuppgifter erbjuder även sådana färdigheter och sådan arbetserfarenhet som behövs inom arbetslivet.

Text nedan

Text:

1. Uppbåden (över 18 års ålder)
2. Beväringstjänstgöring (18-30 års ålder)
Tjänstgöringstid: 165 dager, 255 dager, 347 dager
3. Reserven (efter bevärings tjänstgöring)
Manskapet i reserven: till 50 års ålder. Repetitionsövningar max. 80 dgr eller 150 dgr.
Officerare och underofficerare i reserven: till 60 års ålder. Repetitionsövningar max. 200 dgr.
4. Den ersättande reserven: alla 18-60 års ålder.

 

 

Våren innebär post från Försvarsmakten

Försvarsmakten
Pressmeddelande 18.3.2022 12.53

Urval ordnas i april enligt det lokala läget

Arméstaben
Pressmeddelande 5.3.2021 9.49

Ansök om militärunderstöd nu

Försvarsmakten
Pressmeddelande 12.12.2019 10.23

Indexhöjningar av beväringarnas dagpenning

Försvarsmakten
Pressmeddelande 14.11.2019 15.10
´