Hoppa till innehåll

Utbildning i elektronisk krigföring

Utbildningen i elektronisk krigföring erbjuder utmanande uppgifter med toppteknik.

Elektronisk krigföring (finsk förkortning ELSO) innebär spaning och störning jämte försvar av system som använder elektromagnetisk strålning.

Utbildning

Dem som valts till ELSO-utbildningen inleder sin tjänstgöring som alla andra i den gemensamma grundutbildningsperioden. Efter grundutbildningsperioden flyttar eleverna till underofficerskursen i Riihimäki där de bekantar sig med grunderna i elektronisk krigföring samt militärt ledarskap.

Dem som klarar sig bäst uttas till reservofficerskursen i Riihimäki och Fredrikshamn. Under trupputbildningsperioden övar man sig i de uppgiftsspecifika färdigheterna och med militärt ledande. Efter tjänstgöringen kan man söka anställning vid Försvarsmakten eller söka sig till krishanteringsuppdrag utomlands.

Inträdeskrav

Av den sökande krävs

  • normalt hälsotillstånd, tjänsteduglighetsklass A

Som fördelar räknas

  • Motivation och intresse att lära sig nya saker
  • Förmåga till dynamisk och självständig verksamhet jämte logisk slutledningsförmåga
  • Intresse för datateknik, elektronik, främmande språk, radioamatörverksamhet eller matematiska ämnen

Ansökan

Ansökningstiden löper ut den 31 januari årligen. Du kan söka endast till pågående års julikontingent. Urvalsproven är i början av april. I urvalsprovet mäts sökandes beredskap till specialtrupper och chefsutbildning.

Länkar

´