Hoppa till innehåll

Soldater i höga knäpositioner lyssnar på tränaren

Kompletteringskurser för reserven

Försvarsmakten utbildar motiverade reservister från manskap till underofficerare och från underofficerare till officerare genom kompletteringskurser.

Kurserna räcker nästan ett år och omfattar tiotals dygn av närundervisning och terrängövningar. I kompletteringskurserna ingår även webbaserade studier. Ytterligare information om utbildning fås även via regionalbyråernas kundtjänst.

Ansökan till kurserna

Kompletteringskurser ordnas enligt militärgraden i reserven växelvis på följande sätt:

  • Från reservens manskap till underofficerare åren 2022 och 2024.
  • Underofficerare i reserven utbildas till reservofficerare följande gång 2021 och 2023.

Ansökan bör sändas till försvarsmaktens regionalbyrå före utgången av september året innan kursen börjar. Eleverna till kurserna väljs av Arméstaben.

Krav för att komma in på kursen

  • minst 2 300 meter som resultat i 12 minuters löptest
  • en planerad eller giltig placering i en uppgift i reserven, för vilken sökanden håller på att utbilda sig
  • att man förbinder sig och har försvarsvilja.

Sökanden till fördel räknas

  • ledarutbildning och annat specialkunnande
  • erfarenhet av fredsbevarande uppgifter
  • tidigare deltagande i frivillig försvarsverksamhet.

Kurser

I studierna för den som utbildas från manskap till underofficer ingår närundervisning och övningar under ca 15–30 dygn, i fråga om dem som utbildas från underofficer till officer 40 dygn. Till båda kurserna hör dessutom distansstudier. Tidigare studier, såsom Reservofficersskolans utbildarkurs, kan räknas till godo i studierna.

En reservist som avlagt kursen med framgång befordras. Den som utbildat sig till underofficer befordras till undersergeant i reserven. Den som utbildat sig till officer befordras till fänrik eller underlöjtnant i reserven. Om den som utbildat sig från manskap till underofficer sedan tidigare har graden undersergeant i reserven tillämpas de allmänna befordringsprinciperna inom reserven.

Länkar