Hoppa till innehåll

Lycklig officerrulle på kontoret

Beväringskommittén (BevKom)

Vid varje truppförband som utbildar beväringar inom försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet finns en beväringskommitté (BevKom) som består av beväringar.

Beväringskommittén utvecklar beväringarnas tjänstgöringsförhållanden och fritidsverksamhet bl.a. genom att ordna olika klubbar och kurser, motion och spel under fritiden eller permissionstransporter.

Bekanta dig med beväringskommitténs verksamhet i ditt eget truppförband!

 

´