Hoppa till innehåll

Permission och ledighet från tjänst under repetitionsövning

Om behovet att vara borta från övningen är tillfälligt och det inte är nödvändigt att vara borta från hela övningen kan den som leder repetitionsövningen: 

  • bevilja tillstånd att komma till övningen senare än vad som anges i repetitionsövningsordern 
  • bevilja personlig orsakspermission under övningen (POP, fi. HSL)
  • bevilja ledighet från tjänst under övningen (fi. VMP) 
  • hemförlova dig från övningen innan den avslutas, om du redan deltar i övningen.  

Tillstånd till frånvaro enligt ovanstående kan du ansöka om endast av den som leder repetitionsövningen, vars kontaktuppgifer finns i övningsordern eller det meddelande som kommit med ordern. För motiverade och bekräftade orsaker till frånvaro gäller vanligen samma villkor som då regionalbyrån beviljar befrielse från en repetitionsövning. 

Personlig orsakspermission (POP) räknas inte som tjänstgöringstid. Under personlig orsakspermission har man inte rätt till reservistlön eller dagpenning. 

Du kan ansöka om ledighet från tjänst (VMP) av tvingande personliga skäl. Man ansöker om permissionen skriftligen (permissionsansökan) och med bilagor. Ledighet från tjänst räknas som tjänstgöringstid och för den tiden betalas lön och dagpenning. 

´