Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Intti.fi

Frågor?

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten. Betjäningen på regionalbyråerna utgår från den värnpliktigas hemkommun. Ta reda på vilken regionalbyrå som betjänar din hemkommun och ta kontakt med rätt byrå.

Regionalbyråerna

  • svarar på de värnpliktigas frågor
  • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
  • ordnar uppbåden
  • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst.
  • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
  • sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven.

 

Ansök om militärunderstöd nu
Försvarsmakten
Pressmeddelande 12.12.2019 10.23
Indexhöjningar av beväringarnas dagpenning
Försvarsmakten
Pressmeddelande 14.11.2019 15.10