Hoppa till innehåll

Andra tjänstgöringsalternativ samt befrielse från tjänstgöring

Man kan göra sin värnplikt i vapentjänst eller vapenfri tjänst inom försvarsmakten eller som civiltjänst.

Vapenfri tjänst

Om din övertygelse hindrar dig från att göra din värnplikt i vapentjänst kan du söka till vapenfri tjänst. Tjänstgöringstiden vid vapenfri tjänst är 255 eller 347 dagar. Tjänstgöringen motsvarar i övrigt den normala beväringstjänsten, men innehåller ingen vapenutbildning. Information om hur man söker till vapenfri tjänst får du vid regionalbyrån och vid uppbådet.

Civiltjänst

Om din övertygelse hindrar dig från att göra den beväringstjänst om vilken stadgas i värnpliktslagen kan du söka om befrielse från den. Då måste du göra civiltjänst. Ytterligare information om när och var du kan göra civiltjänst finns på civiltjänstgöringscentralens sidor.

Civiltjänstgöringstiden är 347 dagar. Gör ansökan på arbets- och näringsministeriets civiltjänstgöringsblankett. Ansökan om civiltjänst får inte göras före uppbådet.

Ålänningar

De som har hembygdsrätt på Åland och de som varit under 12 år då de flyttat till landskapet får i stället för att göra beväringstjänst tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i någon annan civilförvaltning. Tills sådan tjänstgöring har ordnats är de som har hembygdsrätt befriade från att fullgöra värnplikt.