Hoppa till innehåll

Två soldater tittar genom kikare

Försvarsmaktens idrottsskola

Försvarsmaktens idrottsskola har som uppgift är att utbilda spaningsstyrkor för undantagsförhållanden. Utöver den militära utbildningen gör Idrottsskolan det möjligt för begåvade idrottare att träna under beväringstjänsten.

Försvarsmaktens idrottsskola finns vid Gardesjägarregementet i Helsingfors. Idrottsskolan ansvarar även för urval, träningsresurser och reservofficersutbildning för de utövare av vintergrenar (skidskytte, skidorientering, snowboardåkning, längdåkning, backhoppning och nordisk kombination) som tjänstgör vid Kajanalands brigad.

Tjänstgöringsplats: Gardesjägarregementet, Helsingfors / Kajanalands brigad, Kajana

Tjänstgöringstid: 347 dgr, för manskap 165 dgr 

Kontingent: vintergrenar april, sommargrenar oktober

Militär utbildning

Idrottsskolans viktigaste uppgift är att utbilda spaningsstyrkor för undantagsförhållanden. Spaningsuppdrag i utmanande förhållanden där man under långa perioder är separerad från de övriga styrkorna ställer exceptionellt höga krav på god fysisk och psykisk handlingsförmåga. Det är motiverat att utbilda idrottsmän för krävande militära uppgifter genom att utnyttja deras existerande styrkor och egenskaper.

Tjänstgöringstiden fastställs efter grundutbildningsperioden i enlighet med målsättningarna för trupproduktion. Ungefär en tredjedel av Idrottsskolans beväringar utbildas för manskapsuppgifter, antingen till spanare för spaningsstyrkor eller andra manskapsuppgifter i spaningskompaniet, såsom ordonnanser.

Över hälften av Idrottsskolans beväringar utbildas till underofficerare för uppgifter inom spaningsstyrkorna: skarpskytteunderofficer, spaningseldledningsunderofficer, radistunderofficer och spaningsmedicinalunderofficer.

Ungefär 15 procent utbildas till reservofficerare på truppenhetens egen reservofficerkurs. Största delen av de idrottare som hemförlovas som fänrikar placeras i spaningsstyrkorna med uppgifter som gruppchef, vice gruppchef eller spaningseldledare. Därtill utbildas några idrottare från varje kontingent till plutonchefer eller spaningsofficerare.

Idrottsträning

Syftet med idrottsträningen är att fostra och utveckla idrottaren på ett helhetsmässigt sätt och möjliggöra avancemang till den internationella toppen. Idrottsskolan är en del av den finländska topp-idrottens träningssystem. Den dagliga träningen förverkligas i samarbete med Huvudstadsregionens idrottsakademi och Vuokatti-Ruka -idrottsakademi. Idrottsskolan samarbetar också med Olympiakommittén, grenförbunden, föreningarna och personliga tränare för att finna de bästa möjliga lösningarna.

Idrottsskolan ansvarar för uppföljningen av den totala belastningen för idrottsmän som gör militärtjänst. Dessutom har idrottsmännen tillgång till mångsidiga testnings- och fysioterapitjänster.

Antagningskrav

  • Idrottaren ska representera den nationella eller internationella eliten i sin idrottsgren och åldersklass.

  • Idrottsgrenen ska vara en gren som ingår i programmet vid Olympiska spel eller VM-tävlingar eller som utövas i stor omfattning.

Valen av grenar och idrottare för Idrottsskolan görs utgående från expertutlåtanden inom olika grenar samt resultaten av lämplighetstest.

Ansökan

Till militärtjänstgöring vid Idrottsskolan söker man frivilligt. Ansökningstiderna går ut årligen den sista dagen i februari (sommargrenarna) och augusti (vintergrenarna). Urvalsproven hålls veckorna 14 och 40. I urvalsproven ingår fysiska och psykologiska lämplighetstest och en personlig intervju.

 

Sommargrenar

Vintergrenar

Ansökningstiden går ut

28.2

31.8

Urvalsprov

vecka 14

vecka 40

Antagningsbeslut

vecka 19

vecka 45

Tjänstgöringen inleds

Oktober

April

 

Till Idrottsskolan söker du via Försvarsmaktens e-tjänst: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/sv

De som söker till Idrottsskolan för att utföra frivillig militärtjänst för kvinnor ska lämna in ansökningsblanketten till regionalbyrån före den 1 mars.

Även personer som avlagt yrkesexamen för massörer kan söka till Idrottsskolan.

Länkar

 

Alternativt kan pappersansökningsblanketter med bilagor skickas till adressen:

Försvarsmaktens idrottsskola
Gardesjägarregementet
PB 6
00861 Helsingfors

Mer information

Träningschef Jari Karinkanta
0299 421 815
[email protected]

´