Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten

Piloterna

Intresserar en karriär som pilot vid Försvarsmakten eller i det civila?

Flygreservofficerskursen vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski öppnar vägen till att bli pilot vid flygvapnet, armén eller gränsbevakningen. Kursen innebär grundlig flygteoretisk undervisning för skolflygplanet Vinka.

Tjänstgöringsplats: Luftkrigsskolan, Tikkakoski

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: juli

Utbildningen

Tjänstgöringen inleds i juli och indelas i fyra perioder: grundutbildningsperioden, underofficerskursens I fas, reservofficerskursen samt flygtjänst.

Efter grundutbildningsperioden utbildas aspiranterna på underofficerskursen att leda grupper, grunderna i flygundervisningsteori och räddningsutbildning. Under flygtjänstperioden utbildas aspiranterna till militärflygare i reserven. Efter simulator- och cockpitövningar är det dags för den första skolflygningen och efter godkänd typgranskningsflygningen är den första ensamflygningen. I slutet av kursen infaller fallskärmsutbildningen.

Inträdeskraven

Av den sökande krävs

 • gott hälsotillstånd, tjänstduglighetsklass A
 • god fysisk kondition och normalt blodtryck
 • under 23 år året då kursen inleds
 • gymnasium eller 3-årig yrkesexamen (även elever som går i sista klass kan söka)
 • inga svåra allergier
 • beväringsutbildningen får inte vara avklarad
 • Fysiologiska mått:
  • Vikt 47—94kg
  • Ryggens längd sittande 81—100cm och lårens längd 55—67cm (mäts vid urvalen med ett speciellt mätningsinstrument)
 • Syn:
  • 0.5 utan glasögon och med glasögon 1.0
  • Brytningsfel högst +2.5 – -1.5 diopter
  • Felfritt färgseende
  • Syn som korrigerats genom operation tillåts inte

Ansökning

Ansökningstiden löper ut 1.11. Sök via webben: försvarsmaktens e-tjänst.

Länkar

´