Hoppa till innehåll

Krigare som sitter och använder datoren med headsetet på. Stor karta och några bildskärmar i bakgrunden.

Flygvapnets lägesövervakare och stridsledare

Lägesövervakar- och stridsledningsunderofficerarna arbetar i moderna ledningscentraler nära luftbevakningen, stridsledningen och jaktplanen.

På kursen studerar man radarövervakning och användning av luftförsvarets signalsystem. Efter kursen fördelas de som utbildas mellan Lapplands och Karelens flygflottilj, där de verkar som assistenter till lägesövervakarna, och en del stannar kvar som hjälputbildare vid Luftkrigsskolan.

Stridsledarutbildningen genomförs endast utgående från visat intresse under det första skedet av underofficerskursen för julikontingenten. De som väljs till stridsledarutbildningen utbildas för uppgiften som stridsledare under undantagsförhållanden. Efter tjänstgöringen har man möjlighet att söka sig till öppna underofficerstjänster inom ledningscentralsområdet vid Försvarsmakten.

Utbildande truppförband: Luftkrigsskolan, Tikkakoski

Tjänstgöringsplats: Luftkrigsskolan, Karelens flygflottilj, Lapplands flygflottilj

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: alla

Utbildning

Utbildningen inleds med en åtta veckor lång grundutbildningsperiod, under vilken man lär sig soldatens grundläggande kunskaper och färdigheter. Grundutbildningsperiodens innehåll är detsamma i alla försvarsgrenar. Efter grundutbildningsperioden går både lägesövervakarna och stridsledarna en 16 veckor lång underofficerskurs enligt följande:

Grundutbildningsperiod (8 veckor):

 • Soldatens grundläggande kunskaper och färdigheter
 • Soldatens grundexamen

Underofficerskursens I skede (7 veckor):

 • Grunderna i ledarskap och att arbeta som utbildare
 • Basen som verksamhetsmiljö

Underofficerskursens II skede (9 veckor):

 • Lägesövervakarkurs
 • Huvudledningscentralen som verksamhetsmiljö

Efter underofficerskursen fördjupar sig flygvapnets lägesövervakare under en 26 veckor lång praktik vid huvudledningscentralen i sin uppgift under undantagsförhållanden. För stridsledarnas del innehåller praktiken vid huvudledningscentralen följande:

 • Grundkurs för stridsledare (7 veckor)
 • Utbildning för den egna uppgiften under undantagsförhållanden och verksamhet på ledningsplatsen för eldanvändning.
 • Deltagande i den dagliga flygverksamheten vid huvudledningscentralerna under övervakning av stridsledningsläraren.

Inträdeskrav

 • normalt hälsotillstånd, tjänstduglighetsklass A
 • pålitlighet och oklanderliga levnadsvanor
 • god fysisk kondition
 • gymnasium eller 3-årig yrkesexamen (även de som går i sista klassen kan söka)
 • normalt färgseende
 • syn 1,0 utan eller med glasögon (korrigerande linsernas styrka högst ±5 diopter)
 • inga svåra allergier

Ansökning

Ansökningstiden för kursen som börjar i januari löper ut 1.9 och för kursen som börjar i juli 1.3. Sök via webben: försvarsmaktens e-tjänst.

Länkar

´