Hoppa till innehåll

Ett trängselband spelar och sjunger på scenen

Beväringsmusikerna

Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår erbjuder musiker möjligheten att avtjäna sin militärtjänst i en musikkår.

Värnpliktsmusikkåren uppträder vid evenemang som kräver stil och representativitet i hemlandet såväl som utlandet och har specialiserat sig på figurmarsch och att framföra konsertmusik.

Tjänstgöringsplats: Pansarbrigaden, Tavastehus

Tjänstgöringstid: 255 dygn, cheferna 347 dygn

Utbildning

Tjänstgöringen börjar för alla beväringar med dne gemensamma grundutbildningsperioden. I tjänstgöringens slutskede under specialutbildningsperioden samlas beväringarna i sin figurmarschsammansättning, blåsorkester, stråkorkester, underhållningsorkester och showband som uppträder både i Finland och utomlands.

Dem som väljs till värnpliktsmusikkåren placeras i militärmusikkårer som värnpliktsmusikanter. Dessutom bildas en 20 personers gevärsexercisgrupp, vars medlemmar måste ha bra taktsinne, proportionerlig kroppsbyggnad, mycket bra attityd till militär utbildning och tålmodighet för den krävande utbildningen. Gruppen uppträder som en del av figurmarschprogrammet eller som egen solistgrupp. Dem som är intresserade av militärmusikeryrket kan efter militärtjänsten söka ledigförklarade tjänster vid militärmusikkårerna.

Inträdeskrav

Till militärmusiker behövs blåsare och slagverkare, sångare, basister, gitarrister, klaviaturspelare och stråkverkare samt ljud- och ljustekniker. Även kör- och orkesterledare samt experter inom mediabranschen (fotografer och grafiker) kan söka sig till värnpliktsmusikkåren.

Det finns inga formella inträdeskrav utan praktisk spelkunnighet och -förmåga avgör. De sökanden bör förutom att kunna spela ha ett rappt framträdande och intresse för militärmusikerns uppgifter.

Ansökningar

Sök via den elektroniska kundtjänsten här. Ansökningstiden löper ut 31.12. Läs mera här.

Länkar

´