Hoppa till innehåll

Unga män uppradade med ryggsäckar

Första gången i ett truppförband

Du får ett förordnande att inleda tjänstgöringen antingen vid uppbådet eller per post. Av det framgår när och i vilket truppförband du inleder tjänstgöringen.

Med den streckkod som finns på förordnandet om inledande av tjänstgöringen kan du resa med tåg i Finland från din hemort till tjänstgöringsorten. Var beredd att visa ditt förordnande för konduktören i tåget. Om du önskar kan du boka en plats i förväg via VR Matkalla-applikationen. Titta i anvisningarna om hur man bokar en plats här

Resor med buss, metro och spårvagn sker med den engångskod som kommit med ditt rekrytbrev. Ladda ned Matkahuoltos gratisapplikation Reitit & Liput i din mobiltelefon. Boka en resa genom att mata in engångskoden i applikationen. Engångskoden fungerar på de resesträckor som syns i Reitit & Liput-applikationen. Närmare information hittar du här.

Tills vidare går det även att ta sig till tjänstgöringsplatsen med tåg eller buss med en pappersbiljett, om en sådan finns i ditt förordnande om inledande av tjänstgöringen. 

För övriga resesätt betalas ersättning vid tjänstgöringsplatsen i efterskott enligt kvitto:

  • ersättning för resan mellan hemorten och tjänstgöringsorten till den del den inte täcks av den resebiljett som du fått i samband med förordnandet att inleda tjänstgöringen

Kom ihåg att spara resebiljetterna och andra kvitton för reseersättningen. Ansökan om ersättning gör du genast då du inlett tjänstgöringen.

Åk i väg i god tid

Anländ till truppförbandet redan vid middagstiden så att du hinner ta emot utrustningen i lugn och ro och prova den.

Att man försenar sig leder till svårigheter i truppförbandet både för den som tar emot beväringarna och för beväringen själv.

Ta med dig följande då du åker till tjänstgöringsplatsen:

  • personliga hygienartiklar
  • sjukförsäkringskortet (FPA-kortet) och eventuellt körkort
  • vaccinationskortet
  • ditt kontonummer

 

Läkemedel

Ta med de läkemedel du använder för två veckors behov och motsvarande recept. Efter ankomstgranskningen får du kostnadsfritt de läkemedel du behöver från garnisonens hälsostation.

De allmänna inrycknings- och hemförlovningsdagarna

Armén, marinen, flygvapnet och gränsbevakningsväsendet

 

Inryckningsdagarna

hemförlovningsdagarna

165 dagar

255 dagar

347 dagar

1/2023

2.1.2023

15.6.2023

13.9.2023

14.12.2023

2/2023

3.7.2023

14.12.2023

13.3.2024

13.6.2024

1/2024

8.1.2024

20.6.2024

18.9.2024

19.12.2024

2/2024

8.7.2024

19.12.2024

19.3.2025

19.6.2025

1/2025

6.1.2025

19.6.2025

17.9.2025

18.12.2025

2/2025

7.7.2025

18.12.2025

18.3.2026

18.6.2026

1/2026

5.1.2026

18.6.2026

16.9.2026

17.12.2026

2/2026

6.7.2026

17.12.2026

17.3.2027

17.6.2027

´