Hoppa till innehåll

Militära män som äter på cateringcentret

Inkvartering, mat och beklädnad

Du erbjuds gratis inkvartering, mat, beklädnad, hälsovård och socialstödstjänster under hela tjänstgöringstiden.

Försvarsmakten förbinder sig till att upprätthålla och främja ditt välbefinnande och din hälsa. När du mår bra kan du tjänstgöra och delta fullvärdigt i utbildningen.

Kasernen är beväringens hem

Under tjänstgöringstiden inkvarteras du i en kasern. Kvinnor och män inkvarteras i skilda stugor. I en stuga inkvarteras vanligen 8–12 personer. I kasernbyggnaderna finns dessutom klassutrymmen, kontorsutrymmen för personalen, lagerutrymmen och sociala utrymmen. Under läger, krigsövningar och ombord på marinens fartyg inkvarteras kvinnor och män i samma utrymmen. Vid terrängövningar inkvarteras man vanligen i militärtält för 10 eller 20 personer.

Magen full med mat

Vid garnisonsrestaurangen får du hälsosam och mångsidig mat som fyller näringsrekommendationerna då du är i tjänst. I garnisonsrestaurangen serveras måltiderna vid självbetjäningslinjer.

Vardagar serveras morgonmål, lunch, middag och frivillig kvällsbit. På söndag ersätts morgonmål och lunch av ett förstärkt morgonmål, d.v.s. brunch. Under terrängövningar serveras som regel samma dagliga måltider som i kasernförhållanden.

Specialdieter beaktas både i kasernen och i terrängen. Meddela om din eventuella specialdiet i garnisonens matsal då du kommer i tjänst.

Garnisonsrestaurangernas matlistor finner du på adressen https://leijonacatering.fi/sv/menyer/.

Hela och rena kläder

Du får all den beklädnad som du behöver under olika årstider. Om den beklädnad och övriga utrustning som används i olika sammanhang ges alltid separata anvisningar.

Du svarar själv för att kläderna byts ut till rena och hela på rustförrådet och för deras förvaring. Du kan använda civila kläder, t.ex. underkläder, bara de inte syns utåt. Då du motionerar under fritiden kan du använda egen idrottsutrustning.