Hoppa till innehåll

Inkvartering, mat och beklädnad

Du erbjuds gratis inkvartering, mat, beklädnad, hälsovård och socialstödstjänster under hela tjänstgöringstiden.

Försvarsmakten förbinder sig till att upprätthålla och främja ditt välbefinnande och din hälsa. När du mår bra kan du tjänstgöra och delta fullvärdigt i utbildningen.

Kasernen är beväringens hem

Under tjänstgöringstiden inkvarteras du i en kasern. Kvinnor och män inkvarteras i skilda eller gemensamma stugor. Deltagandet i den gemensamma inkvarteringen är frivilligt, och samtycke till gemensam inkvartering behövs av alla i samma inkvarteringslokaler. I en stuga inkvarteras vanligen 8–12 personer. I kasernbyggnaderna finns dessutom klassutrymmen, kontorsutrymmen för personalen, lagerutrymmen och sociala utrymmen. Under läger, krigsövningar och ombord på marinens fartyg inkvarteras kvinnor och män i samma utrymmen. Vid terrängövningar inkvarteras man vanligen i militärtält för 10 eller 20 personer.

Magen full med mat

Vid garnisonsrestaurangen får du hälsosam och mångsidig mat som fyller näringsrekommendationerna då du är i tjänst. I garnisonsrestaurangen serveras måltiderna vid självbetjäningslinjer.

Vardagar serveras morgonmål, lunch, middag och frivillig kvällsbit. På söndag ersätts morgonmål och lunch av ett förstärkt morgonmål, d.v.s. brunch. Under terrängövningar serveras som regel samma dagliga måltider som i kasernförhållanden.

Specialdieter beaktas både i kasernen och i terrängen. Meddela om din eventuella specialdiet i garnisonens matsal då du kommer i tjänst.

Garnisonsrestaurangernas matlistor finner du på adressen https://leijonacatering.fi/sv/menyer/.
 

Matpenning till beväringar betalas också i början av 2022

Försvarsministeriet beslutade den 28 december 2021 att fortsätta utbetalningen av matpenning till beväringarna för den tid då bespisning inte kan ordnas för dem. Anslaget utbetalas från ingången av januari till utgången av april 2022.

På grund av coronaepidemin har truppförbanden delat in sina beväringar i tre grupper som turvis är i garnisonen och lediga. Matpenningen har betalats till beväringarna utöver dagpenningen under lediga perioder, då de inte har möjlighet till bespisning på garnisonen. Under veckosluten gäller normal veckoslutspermission, varvid matpenning inte betalas.

Matpenningen uppgår till 13,50 euro per dag och beväringarnas försörjning tryggas genom den. Man började betala ut en sådan inom försvarsmakten den 13 mars 2020 på grund av coronaepidemin. Läs mera: Matpenning till beväringar betalas också i början av 2022 - Puolustusministeriö (defmin.fi) 
 

Hela och rena kläder

Du får all den beklädnad som du behöver under olika årstider. Om den beklädnad och övriga utrustning som används i olika sammanhang ges alltid separata anvisningar.

Du svarar själv för att kläderna byts ut till rena och hela på rustförrådet och för deras förvaring. Du kan använda civila kläder, t.ex. underkläder, bara de inte syns utåt. Då du motionerar under fritiden kan du använda egen idrottsutrustning.

´