Hoppa till innehåll

Förbered dig för tjänstgöringen

Om du väljs till tjänstgöringen, får du vid urvalstillfället eller efter det per post ett förordnande om att inleda tjänstgöringen.  Av förordnandet framgår det när och vid vilket truppförband du inleder din tjänstgöring. Förordnandet att inleda tjänstgöringen är samtidigt din resebiljett, så du bör förvara det noggrant. Du kan inleda tjänstgöringen tidigast det år då du fyller 18 år.

Före tjänstgöringen lönar det sig för dig att förbättra din kondition och sköta din hälsa och din ekonomi. Du kan bekanta dig med olika tjänstgöringsuppgifter på förhand här. Vi har samlat erfarenheter av tjänstgöringen bland kvinnor som har genomgått frivillig militärtjänst här.

Läs mer om hur du förbereder dig för tjänstgöringen här.

Börja motionera MarsMars!

Försvarsmakten erbjuder dem som ska inleda sin beväringstjänst ett kostnadsfritt konditionsprogram i appen MarsMars. Med hjälp av appen kan du testa din utgångskondition, på basen av vilken appen erbjuder dig ett resultatinriktat konditionsprogram, som passar just dig.  Framtida beväringar kan välja en skräddarsydd konditionskur som pågår tre månader innan beväringen anländer till kasernen.

I MarsMars-appen hittar du också ett särskilt, skräddarsytt konditionsprogram för tre månader för kvinnor, som tänker göra frivillig militärtjänst. Programmet består av uthållighets- och styrkeövningar samt rörlighetsövningar. Programmet innehåller också några funktionella övningar, vars ändamål är att simulera militära arbetsuppgifter som utförs under tjänstgöringen.

MPK

Försvarsutbildningsföreningen MPK förbättrar kvinnors möjligheter att delta i det frivilliga försvaret och ordnar utbildningsverksamhet och evenemang där man kan bekanta sig med verksamheten, som hänför sig till det frivilliga försvaret. Dessa evenemang stöder beredskapen för militära färdigheter. De som överväger frivillig militärtjänst för kvinnor eller är intresserade av att bekanta sig med beväringstjänstens vardag i garnisonsförhållanden kan t.ex. delta i kurserna Intti tutuksi naisille på finska (Bekanta dig med milin som kvinna). Kursen Sotilaan perustaidot naisille på finska (Soldatens grundfärdigheter för kvinnor) ger myndiga deltagare möjlighet att bekanta sig med beväringstjänstens innehåll och utbildningsteman i praktiken.
 
Läs mer om Försvarsutbildningsföreningens kurser här

Praktiska angelägenheter i skick

Det lönar sig att förbereda sig på den kommande tjänstgöringen genom att se till att de egna civila ärendena är i ordning.

  1. Meddela din arbetsgivare eller din utbildningsinstans i god tid om att du ska inleda din tjänstgöring.
  2. Se till att dina ekonomiska ärenden är i skick (t.ex. eventuella lån). Du kan ansöka om militärbidrag hos FPA. 
  3. Förbered dig på att tjänstgöra 8,5 månader (255 dagar), 11,5 månader (347 dagar) eller 5,5 månader (165 dagar). Under rekryt- och utbildningsgrensskedet blir det klart hur lång tjänstgöringstiden kommer att vara.
´