Hoppa till innehåll

Fyra värnpliktiga sitter och pratar vid bordet i det militära hemmet

Fritiden

Du har även fritid under tjänstgöringsdagarna. Den dagliga fritiden beror på den utbildning som planerats. Kvällsledigheten infaller, om tjänstgöringen tillåter, vanligen kl. 17.30–21.30.

Under permissionen och fritiden får man använda civila kläder utanför kasernområdet, men då man åker på permission och återvänder till kasernen använder man militär uniform.

Du kan tillbringa fritiden på kasernen på många sätt. Möjligheterna att motionera varierar enligt garnison, men vanligen har man tillgång till konditionssal, joggingrutter och olika idrottsklubbar som beväringskommittéerna ordnat.

Sode eller Soldathemmet

Soldathemmet är soldatens pausplats. I soldathemmet kan du festa med munk och kaffe eller spela till exempel biljard med dina kamrater. I soldathemmet säljs olika bageriprodukter, smörgåsar, drycker och godsaker, som man också kan ta med sig. I många soldathem kan också dina närstående komma och träffa dig, ta reda på möjligheterna i din egen enhet. Soldathemmen upprätthålls av arbetstagare och frivilliga soldathemssystrar från Soldathemsorganisationens medlemsföreningar.

 

´