Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Skrattar soldaten

I reserven

Då du slutfört beväringstjänsten överförs du till reserven. I reserven upprätthålls ditt kunnande genom repetitionsövningar. För reservister ordnas även frivilliga övningar och frivillig utbildning.

Till reserven hör cirka 900 000 finländare. Försvarsmaktens krigstida reserv är 280 000 soldater och styrkan kompletteras vid behov med andra reservister.

Som värnpliktig ingår du i reserven tills du fyllt 50 eller 60 år. De som hör till manskapet överförs till den ersättande reserven vid utgången av det år då de fyller 50 år; officerare och underofficerare vid utgången av det år då de fyller 60 år.

På denna sida finns information om reservistens rättigheter och förmåner samt om repetitionsövningar.

Regionalbyråerna betjänar reservister

Reservisternas ärenden sköts av regionalbyrån. Du kan till exempel fråga regionalbyrån om din egen krigstida placering, repetitionsövningar och frivilligt försvar. Om du vill får du ett utdrag av dina egna uppgifter i värnpliktsregistret från regionalbyrån. I registret sparas personuppgifter och uppgifter om den militära utbildningen med tanke på din placering.

Till regionalbyrån kan du meddela om studier och annat kunnande som du skaffat dig efter beväringstjänsten och som kan inverka på din krigstida placering.

I reserven måste du hålla din regionalbyrå underrättad om din boningsort genom att meddela Befolkningsregistercentralen om du flyttar till en ny ort.