Hoppa till innehåll

Sök till cyberbeväring

Man söker till cyberbeväring genom ansökan till specialtrupper redan innan tjänstgöringen börjar. Ansökningstiden till tjänstgöring som cyberbeväring som inleds i juli 2024 och i januari 2025 är öppen fram 1 september 2023 till den 31 januari 2024.

Vi erbjuder intressanta och utmanande uppgifter inom cyberförsvaret. Anta utmaningen!

Varje år utbildas två kontingenter till cyberbeväringar och för varje kontingent väljs genom inträdesprov 15-20 lämpliga sökande. Cyberbeväringar tjänstgör 255 dygn. Från varje kontingent utbildas också några beväringar för ledaruppgifter och deras tjänstgöringstid är då 347 dygn. Med hjälp av separat ansökan till specialtrupper är det möjligt att planera i förväg och därmed trygga att man till utbildningen för cyberbeväringar kan välja ut tillräckligt många värnpliktiga som uppfyller kunskapskraven för utbildningen för cyberbeväringar. Detta innebär att beväringarna väljs ut innan tjänstgöringen inleds och att nödvändiga säkerhetsutredningar kan göras i förväg. 

Cyberbeväringarna inleder sin tjänstgöring vid Pansarbrigaden där de genomgår en sex veckor lång grundutbildning för soldat under rekrytperioden. Efter grundutbildningsperioden fortsätter cyberbeväringarna med en 12 veckor lång specialutbildning vid Ledningssystemskolan i Riihimäki. 

Utbildningen är praktiskt inriktad

Utbildningen är praktiskt inriktad och mångsidig och består av undervisning i IT-teknik, datasäkerhet och cybersäkerhet. Utbildningens delområden är bland andra:

 • webbteknik och operativsystem
 • underrättelseverksamhet med hjälp av öppna källor (OSINT)
 • krypteringssystem
 • principerna för skydd
 • systemövervakning
 • red teaming
 • forensik
 • projektarbete

Efter specialutbildningen fungerar beväringarna i Försvarsmaktens olika typer av cyberuppgifter runt om i landet under sin trupputbildningsperiod eller chefsperiod. I cyberbeväringarnas tjänstgöring ingår till exempel systemövervakning och projektuppgifter samt nationella och internationella cyberövningar. Efter beväringstjänsten placeras cyberbeväringarna i cybertrupperna i reserven och de har även möjlighet att söka jobb inom cyberverksamheten vid Försvarsmakten.

Urvalskriterier

Till utbildningen söker vi motiverade och teknikintresserade personer som sedan tidigare har kunskaper i IT-teknik och som är villiga att fortsätta utvecklas. Man behöver inte vara färdig expert inom alla delområden och de sökandes kompetensprofiler kan skilja sig mycket från varandra eftersom kompetensen inom cyberförsvar fördjupas under utbildningen. Den sökande bör vara en klanderfri finsk medborgare. Vi förutsätter att den sökande förutom flytande kunskaper i finska har erfarenhet av ett eller flera delområden inom IT-teknik, såsom:

 • programmering
 • webbteknik
 • operativsystem (Windows, Linux) 
 • underhåll av servrar och terminaler

Vidare är det bra att behärska något av följande:

 • systemövervakning (NOC/SOC) 
 • penetrationstest och red teaming-verksamhet
 • cyberunderrättelse (CTI)
 • underrättelseverksamhet med hjälp av öppna källor (OSINT)
 • digital forensik
 • programvaruutveckling
 • projekthantering
 • virtualiseringsteknik
 • artificiell intelligens, maskininlärning och neuronnät
 • operativ teknologi och inbyggda system
 • mobilteknologi
 • kryptologi

Som meriterande räknas:

 • motivation och intresse för att lära sig nytt
 • förmåga att handla självständigt och långsiktigt samt tänka logiskt
 • intresse för programmering, elektronik, främmande språk och allt som är nytt
 • vilja att fungera i team och tillsammans med olika typer av människor
 • "Hackermentalitet”
Den förnyade tjänstgöringen som cyberbeväring från och med 2022:
- Cyberbeväringarna är en specialtrupp dit man söker genom ansökan till specialtrupper. Genom den ansökan som nu är öppen väljs beväringar till kontingenterna 2/24 och 1/25.
- Till utbildningen för cyberbeväringar söker man innan militärtjänstgöringen inleds. Personer vars militärtjänstgöring redan har inletts i annat truppförband kan inte söka till utbildningen.
- Skicka in din ansökan före den 31.1 via Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst på adressen https://asiointi.puolustusvoimat.fi/sv/framsida ”Ansökan till specialtrupper” eller i pappersversion på en blankett som du vid behov får från regionalbyrån eller som du själv kan skriva ut på adressen puolustusvoimat.fi/sv/blanketter ”Ansökan till specialtrupper”. 
- Utgående från ansökningarna kommer en del av de sökande att i mars kallas till urvalsprov som räcker en dag. Genom urvalsprov väljs de mest lämpade ut till utbildningen för cyberbeväringar och förordnas att träda i tjänst vid Pansarbrigaden i juli samma år eller i januari året därpå.
- Cyberbeväringarna genomgår först ett normalt rekrytskede (6 veckor) vid Pansarbrigaden och därefter börjar specialutbildningen (12 veckor) vid Ledningssystemskolan. 
´