Hoppa till innehåll

Militär man som använder datorn

Forskning

Försvarsmaktens forskningsanstalt samt ämnesinstitutionerna vid Försvarshögskolan söker beväringar som kan tjänstgöra som forskningsassistenter och som i det civila har ämnesstudier vid universitet eller en universitetsexamen inom en lämplig vetenskapsgren i det civila bakom sig. Uppgifterna omfattar olika forsknings- och utredningsarbeten inom militärvetenskaper. Varje uppgift skräddarsys separat.

Forskningsassistent

Vid Försvarsmaktens forskningsanstalt och Försvarshögskolan samt Huvudstaben ges utbildning för kristida uppgifter bl.a. till matematiker, kemister, fysiker, diplomingenjörer samt experter inom radioteknik, beräkningsvetenskap samt social- och beteendevetenskaper. Arbetsuppgifterna består av olika forsknings- och utredningsarbeten bl.a. som operationsanalytiker, inom naturvetenskaplig och teknisk forskning (CBRN-skydd, sprängmedel och analys), som forskare inom elektronisk krigföring eller forskningsassistent eller forskare inom artificiell intelligens. Förutsättningen är ämnesstudier på universitetsnivå inom ifrågavarande område.

Försvarshögskolan, Helsingfors

Sjökrigsskolan, Helsingfors

Försvarsmaktens forskningsanstalt, Riihimäki

Försvarsmaktens forskningsanstalt, Ylöjärvi

Försvarsmaktens forskningsanstalt, Tusby

´