Hoppa till innehåll

Soldat på tågstationen

Permissionsresor

Du har rätt till kostnadsfria permissionsresor i Finland.

Kostnadsfria resor får du också i samband med inryckningen och hemförlovningen, vid överföring till hemvård och under alla kommenderings- och förflyttningsresor som har samband med tjänstgöringen. De som är varaktigt bosatta utomlands får ett visst antal resor till sitt hemland.

Med tanke på dina permissionsresor får du VR:s streckkod på beväringskortet för tågresor, resekort för bussresor och, enligt de grunder som fastställs av truppförbandet, flygbiljetter för långa resor. 

Ofta ordnas transport från garnisonerna till närmaste järnvägs- och busstation eller permissionstransport med buss direkt till hemorten eller -trakten.

Reservera tillräckligt med tid då du återvänder från permissionen

Reservera tillräckligt med tid när du återvänder till tjänstgöringsplatsen efter permissionen och beakta i synnerhet anslutningsförbindelserna inom kollektivtrafiken. Att man försenar sig från en fastställd tidpunkt kan leda till misstanke om olovlig frånvaro och disciplinära åtgärder.

Om du haft så kallat laga förfall för din frånvaro, såsom förseningar eller inställda trafikförbindelser inom kollektivtrafiken, leder förseningen inte till disciplinära följder. Huruvida det är fråga om laga förfall bedöms alltid separat från fall till fall. Förseningar inom lokaltrafiken räknas endast i undantagsfall som laga förfall.

Om det trafikmedel som transporterar dig till tjänsteplatsen försenas

  1. Be föraren om ett skriftligt intyg över förseningen.
    Av intyget bör det framgå när trafikmedlet enligt tidtabellen borde ha varit framme i resmålet och hur mycket fordonet varit försenat och av vilken orsak. Om trafikidkaren av någon orsak inte går med på att skriva ett intyg bör du meddela om detta i den förundersökning som eventuellt görs på grund av att du försenat dig. Då utreder försvarsmakten via trafikidkaren om det varit fråga om laga förfall.
  2. Spara din resebiljett och visa den och det skriftliga intyget för personalen vid din enhet.
  3. Meddela dejouren vid din enhet genast då det uppstått ett hinder att du kommer att försena dig.

Resa med tåg

Du kan boka en tjänsteresa med den personliga kod som du har fått av Försvarsmakten. Bokningen kan du göra antingen på vr.fi eller via VR Matkalla applikationen.

Användning av VR Matkalla applikationen och den permanenta bokningskoden kräver inloggning. För detta måste du ha ett personligt konto för VR:s tjänster.

På tåget bör du uppvisa din resebiljett och ditt värnpliktskort (eller annat Försvarsmaktens reseintyg) till konduktören. När du är i tjänst bör du bära Försvarsmaktens tjänsteuniform.

Med bokningskoden reser du i Eko-klass, men du kan uppgradera din sittplats till restaurangvagnens övre våning eller Ekstra-klass genom att själv betala en tilläggsavgift. 

Läs mera om resor med tåg och bokning av sittplats i tåg på VR:s sidor: https://www.vr.fi/sv/rabatt-pa-tagbiljetter/bevaringsrabatt

Resor inom buss-, metro- och spårvagnstrafik 

Under tjänstgöringen får du en permanent kod i din grundenhet. Med den kan du kan boka resor med buss, metro och spårvagn på de turer som finns i Matkahuoltos mobilapplikation Reitit & Liput. Den permanenta koden kan användas endast för bokning av permissions- och kommenderingsresor (t.ex. inte för resor under kvällspermissioner). 

Resorna ska vara bokade innan man stiger in i fordonet. Man kan ha två (2) resekedjor bokade samtidigt. Då du reser ska du ha på dig Försvarsmaktens permissionsuniform och med dig ditt beväringskort. 

Du kommer åt att boka resor via mobilapplikationen Reitit & Liput, som du kan ladda ned gratis i applikationsbutiken (Google Play / App Store). Mata in den permanenta kod du fått i grundenheten, med den du kan boka en gratis resa. Du observerar väl att tågresorna köps separat med VR Matkalla-mobilapplikationen, varför man bör filtrera bort VR:s tågresor ur applikationen. 

 

´