Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Intti.fi

Soldat på tågstationen

Permissionsresor

Du har rätt till kostnadsfria permissionsresor i Finland.

Kostnadsfria resor får du också i samband med inryckningen och hemförlovningen, vid överföring till hemvård och under alla kommenderings- och förflyttningsresor som har samband med tjänstgöringen. De som är varaktigt bosatta utomlands får ett visst antal resor till sitt hemland.

Reservera tillräckligt med tid då du återvänder från permissionen

Reservera tillräckligt med tid när du återvänder till tjänstgöringsplatsen efter permissionen och beakta i synnerhet anslutningsförbindelserna inom kollektivtrafiken. Att man försenar sig från en fastställd tidpunkt kan leda till misstanke om olovlig frånvaro och disciplinära åtgärder.

Om du haft så kallat laga förfall för din frånvaro, såsom förseningar eller inställda trafikförbindelser inom kollektivtrafiken, leder förseningen inte till disciplinära följder. Huruvida det är fråga om laga förfall bedöms alltid separat från fall till fall. Förseningar inom lokaltrafiken räknas endast i undantagsfall som laga förfall.

Om det trafikmedel som transporterar dig till tjänsteplatsen försenas

  1. Be föraren om ett skriftligt intyg över förseningen.
    Av intyget bör det framgå när trafikmedlet enligt tidtabellen borde ha varit framme i resmålet och hur mycket fordonet varit försenat och av vilken orsak. Om trafikidkaren av någon orsak inte går med på att skriva ett intyg bör du meddela om detta i den förundersökning som eventuellt görs på grund av att du försenat dig. Då utreder försvarsmakten via trafikidkaren om det varit fråga om laga förfall.
  2. Spara din resebiljett och visa den och det skriftliga intyget för personalen vid din enhet.
  3. Meddela dejouren vid din enhet genast då det uppstått ett hinder att du kommer att försena dig.