Hoppa till innehåll

Specialgränsjägarna

Vill du bli del av våra gränsers slagkraftigaste trupper?

Specialgränsjägarna utbildas till gränsbevakningens mera krävande gränsbevaknings- och stridsuppdrag. Till den mångsidiga och utmanande utbildningen söks motiverade, fysiskt och mentalt balanserade och uthålliga personer.

Tjänstgöringsplats: Immola, Imatra

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: juli

Utbildning

Alla specialgränsjägare utbildas till minst underofficer, av dem omkring en fjärdedel till reservofficerare. Specialgränsjägarna utbildas för verksamhet under alla årstider och alla väderförhållanden. Målsättningen med den mångsidiga och utmanande utbildningen är att ha beredskap att verka som enhet i undantagsförhållanden. Det speciella med verksamhetsmiljön är närheten till rikets gränser och de specialdrag som detta för med sig.

Inträdeskrav

Av specialgränsjägaren krävs

 • gott hälsotillstånd, tjänsteduglighetsklass A
 • god fysisk kondition
 • syn 0,7 (inga glasögon eller kontaktlinser)
 • normalt färgseende och synfält
 • normal hörsel
 • simförmåga 200m
 • någorlunda skidåkningsförmåga.

Sökanden får INTE ha

 • brottsregister eller vara straffad (stöld, bedrägeri, misshandel el.dyl.)
 • svåra eksem
 • allergier som kräver medicinering eller andra kroniska sjukdomar som kräver medicinering
 • dåligt skötta tänder eller protes
 • färska frakturer eller svåra ledskador

Ansökan

Ansökningstiden löper ut årligen den 6 december. Urvalsproven anordnas i januari. Urvalsproven innehåller fysiska och psykiska lämplighetstest samt läkarundersökning.

Ansökan kan göras på addressen https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Länkar:

´