Hoppa till innehåll

Kyrkliga sektorn

I beväringsprästens eller diakonens utbildningsprogram kommer du att kunna öva på att stödja funktionell kapacitet och utveckla din egen under ledning av truppförbandets militärpräst. Till uppgiften söks personer som studerar teologi eller har avlagt universitetsexamen i teologi. Också socionomer och samhällspedagoger, eller om du studerar för dessa examina, kan söka till uppgiften.

Tehtävät

´