Hyppää sisältöön

Varusmiespappi/-diakoni, useita paikkakuntia

Varusmiespappina tai -diakonina pääset harjoittelemaan toimintakyvyn tukemista ja kehittämään omaasi joukko-osaston sotilaspapin ohjauksessa.

Tehtävä antaa sinulle perusvalmiudet poikkeusolojen sotilaspapin tai -diakonin tehtävään ja eettisen toimintakyvyn koulutukseen ja tukeen. Tehtäviisi kuuluu sotilaskoulutuksen lisäksi kokemuksestasi ja koulutuksestasi riippuen vertaistuen, keskustelujen, koulutusten, varusmiesiltojen, hartaus- tai pienryhmätoiminnan toteuttamista sekä alan yleisiä järjestely- ja päivystystehtäviä.

Palveluskaverien vertaistukena toimiminen muodostaa merkittävän osan toimintakyvyn tukemisessa harjaantumista. Tehtävässä tarvitset ja pääset kehittämään yhteistyötaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä läsnäolon- ja kuuntelemisen taitoja. Joukko-osastossa saamasi sotilaskoulutuksen ja tehtävään kuuluvan ohjauksen lisäksi osallistut palveluksesi aikana alan poikkeusolojen koulutukseen.

Odotukset

Varusmiespapiksi hakevan tulee olla yliopistossa teologiaa opiskeleva (opiskelupaikka tulee olla vastaanotettu ennen palveluksen aloittamista) tai teologisen tutkinnon suorittanut luterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäsen.

Varusmiesdiakoniksi hakevan tulee olla sosionomi tai yhteisöpedagogi, tai em. tutkintoon opiskeleva, jonka tutkintoon sisältyy kirkollinen kelpoisuus.

Muiden kirkkokuntien tai uskonnollisten yhdyskuntien tehtäviin opiskeleva tai niissä palveleva voidaan hyväksyä tehtävään, jos hänen koulutuksensa täyttää em. kriteerit (yliopisto/AMK). Huomioithan, että tehtävässä voit joutua siirtymään toiseen puolustushaaraan tai joukko-osastoon, jos tehtävien järjestely niin vaatii.


Hakijalta edellytetään:

  • Alaan liittyvää tutkintoa tai opiskelupaikkaa (yliopisto tai ammattikorkeakoulu)
  • Hyvää paineensietokykyä
  • Hyviä yhteistyötaitoja
  • Valmiutta siirtyä toiseen joukko-osastoon

Lisätietoja

Markus Korpela
0299 510 183
[email protected]
 


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255 päivää
Joukko-osasto
Paikkakunnat

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle

 
´