Hyppää sisältöön

Vanhempia iloisia sotilaita

Vapaaehtoinen maanpuolustus

Vapaaehtoinen maanpuolustus on Suomen maanpuolustusta tukevaa kansalaistoimintaa. Se lujittaa suomalaisten maanpuolustustahtoa ja parantaa viranomaisten ja kansalaisten valmiutta selviytyä eri turvallisuustilanteissa.

Sinua tarvitaan, vaikka et olisi viime aikoina saanut käskyä kertausharjoituksiin, sillä sodan ajan joukkoa täydennetään muulla reservillä sodan aikana. Vapaaehtoinen maanpuolustus onkin erinomainen mahdollisuus kehittää osaamistasi poikkeusolojen tehtävissä osallistumalla eri järjestöjen toimintaan, vapaaehtoisiin harjoituksiin tai koulutuksiin.

Vapaaehtoinen maanpuolustus on monipuolinen harrastus. Koulutuksista ja harjoituksista saat ystäviä saman henkisistä reserviläisistä ja tutustut kotiseutuusi.

Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvat muun muassa reserviupseeri- sekä reserviläistoiminta sekä näiden naisjärjestöjen toiminta, maanpuolustuskiltatoiminta sekä lukuisten perinneyhteisöjen toiminta. Vapaaehtoinen maanpuolustus on monipuolinen harrastus. Koulutuksista ja harjoituksista saat ystäviä saman henkisistä reserviläisistä ja tutustut kotiseutuusi.

Vapaaehtoisista harjoituksista ja koulutuksista voit saada kertausharjoituspäiviin rinnastettavia päiviä, jotka voidaan lukea hyväksi ylennyksissä. 

Vapaaehtoiset harjoitukset ja koulutukset eivät kuluta lakisääteisten kertausharjoituspäiviesi kiintiötä!

Maanpuolustuskoulutus MPK:n koulutus

MPK:n koulutus on osa reservin koulutusjärjestelmää. Varusmiespalveluksen jälkeen voit kertausharjoitusten lisäksi ylläpitää ja kehittää sotilastaitojasi ja toimintakykyäsi osallistumalla MPK:n kursseille tai lähteä mukaan MPK:n vapaaehtoiskouluttajaksi. Osaamisen lisäksi kursseilta voit ansaita rinnasteisia kertausharjoituspäiviä, jotka lasketaan hyväksi ylennyksiä harkittaessa. Osallistumalla vapaaehtoiseen koulutukseen voit helpommin saada myös sijoituksen Puolustusvoimien sodan ajan joukkoon.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä. MPK:n tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. MPK järjestää vuosittain noin 2 000 kurssia, joille osallistuu noin 50 000 henkilöä. Kursseista suuri osa on reserviläisille tarkoitettua sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta (SOTVA).

SOTVA-koulutuksen lisäksi MPK järjestää mm. tutustumistoimintaa varusmiespalvelukseen valmistautuville, kansainvälistä koulutustoimintaa sekä kaikille kansalaisille tarkoitettua varautumis- ja turvallisuuskoulutusta, joka auttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lisätietoja MPK:n tarjoamista kouluttautumismahdollisuuksista mpk.fi.
 

Maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjä

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

MPK:n piirien yhteystiedot löydät tästä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n jäsenjärjestöt:

Maanpuolustuskurssiyhdistys ry

ja sen alueelliset yhdistykset (jäseniltä edellytetään valtakunnallisen tai alueellisen maanpuolustuskurssin suorittamista):

Kaksi sotilasta kulunvalvontapisteellä. Toinen puhuu radiopuhelimeen.

 
´