Hyppää sisältöön

Palveluksen aloittamisajan tai -paikan muutos

Jos sinulle tulee pakottava tarve muuttaa palveluksen aloittamisaikaasi tai joukko-osastoasi, tee hakemus sähköisessä OmaIntti-palvelussa.

Syitä voivat olla esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, opintojen tärkeä vaihe, ammattiin valmistuminen tai muu henkilökohtainen syy. Muutosta haetaan OmaIntti-palvelussa hyvissä ajoin ennen määrättyä palveluksen alkamisajankohtaa. 

Ohjeet palveluksen aloittamisajan tai- paikan muutoshakemukselle: 

Jos haet palveluksen aloittamisajan siirtämistä myöhempään ajankohtaan, tulee sinun aina lähettää muutoshakemuksen yhteydessä perustelujasi tukevia liitteitä. Alla esimerkkejä liitteistä eri syihin vedoten.

Opiskelu

  • Palveluksen aloittamisajan/palveluspaikan muutoshakemus
  • Korkeintaan 3kk vanha opiskelutodistus

Taloudellisten asioiden järjestäminen

  • Palveluksen aloittamisajan/palveluspaikan muutoshakemus
  • Velkatositteet 
  • Työsopimus tai tulorekisteriote
  • Suunnitelma taloudellisten asioiden järjestämisestä ennen palvelusta

Erityinen henkilökohtainen syy

  • Palveluksen aloittamisajan/palveluspaikan muutoshakemus
  • Esim. todistus ammattiurheilusta, raskaustodistus tai muu henkilökohtaiseen syyhyn perustuva asiakirja 

Kun haet palveluksen aloittamisajan aikaistamista, täytä palveluksen aloittamisajan muutoshakemus ja kirjaa hakemukselle mahdolliset perustelut aikaistamiselle.

Otathan huomioon, että palveluksenaloittamismääräyksesi pysyy voimassa niin kauan, kunnes aluetoimisto sitä mahdollisesti muuttaa.

Jos terveydentilasi muuttuu

Jos terveydentilasi muuttuu kutsuntojen jälkeen ennen varusmiespalveluksen alkua, tee palveluskelpoisuuden muutosilmoitus OmaIntti-palvelussa. Tällöin muutosten vaikutus palveluskelpoisuuteesi voidaan arvioida ennen palveluksen alkua.

Ole myös yhteydessä aluetoimistoosi, jos ennen palvelukseen lähtöä sinulle sattuu sellainen tapaturma tai sairastuminen, joka estää sinua matkustamasta tai on haittana palveluksen suorittamiselle.

Erittäin tärkeää on toimittaa aluetoimistolle lääkärinlausunto oheisella lomakkeella sairauden tai vamman laadusta, sen aiheuttamista haitoista ja todennäköisestä kestämisajasta tai kehittymisestä.

Pelkkä hakemuksen tai lääkärinlausunnon jättäminen ei riitä syyksi palveluksesta poisjäämiseen, tähän on saatava erillinen aluetoimiston päätös.

 
´