Hyppää sisältöön

Palveluksen aloittamisajan tai -paikan muutos

Jos sinulle tulee pakottava tarve muuttaa palveluksen aloittamisaikaasi tai joukko-osastoasi, niin ota yhteys aluetoimistoosi muutosta varten.

Syitä voivat olla esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, opintojen tärkeä vaihe, ammattiin valmistuminen tai muu henkilökohtainen syy. Muutosta haetaan kirjallisesti ja hakemus perusteluineen on jätettävä aluetoimistoon (postilla tai sähköpostilla) hyvissä ajoin ennen määrättyä palveluksen alkamisajankohtaa. Aluetoimistojen yhteystiedot löydät tästä.

Palveluksen aloittamisajan ja -paikan muutoshakemuksen löydät tästä (Entinen lykkäyslomake).

Jos terveydentilasi muuttuu

Jos terveydentilasi muuttuu kutsuntojen jälkeen ennen varusmiespalveluksen alkua, ole yhteydessä omaan aluetoimistoosi. Tällöin muutosten vaikutus palveluskelpoisuuteesi voidaan arvioida ennen palveluksen alkua.

Ole myös yhteydessä aluetoimistoosi, jos ennen palvelukseen lähtöä sinulle sattuu sellainen tapaturma tai sairastuminen, joka estää sinua matkustamasta tai on haittana palveluksen suorittamiselle.

Erittäin tärkeää on toimittaa aluetoimistolle lääkärintodistus sairauden tai vamman laadusta, sen aiheuttamista haitoista ja todennäköisestä kestämisajasta tai kehittymisestä.

Pelkkä hakemuksen tai lääkärintodistuksen jättäminen ei riitä syyksi palveluksesta poisjäämiseen, tähän on saatava erillinen aluetoimiston päätös.