Hyppää sisältöön

Sotilaita kolmion muotoisessa muodostelmassa, taustalla kalustoa

Maavoimien valmiusyksikkökoulutus

Maavoimien palkatusta henkilöstöstä ja varusmiehistä muodostetuilla valmiusyksiköillä parannetaan valmiutta vastata nopeisiin turvallisuusympäristössä tapahtuviin muutoksiin kotimaassa. Valmiusyksiköt ovat osa niitä Maavoimien joukkoja, jotka ovat tarpeen mukaan nopeasti käytettävissä.

Palveluspaikka: Maavoimien joukko-osastot, pl. Utin jääkärirykmentti

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: kaikki

Varusmiehiä voidaan käyttää koulutustason mukaisesti

  1. sotilaallisiin maanpuolustuksen taistelu, suojaus- ja tukitehtäviin sekä
  2. virka-aputehtäviin. Varusmiehiä ei kuitenkaan käytetä vaaralliseksi luokiteltuun virka-apuun, kuten räjähteiden raivaamiseen tai aseelliseen virka-apuun.

Maavoimien monipuolisin koulutus

Valmiusyksikkökoulutus antaa sinulle mahdollisuuden entistä monipuolisempaan koulutukseen ja haastavampiin tehtäviin varusmiesaikanasi.

Valmiusyksikkökoulutusta saa kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa, poislukien Utin jääkärirykmentti.

Valmiusyksikkökoulutus antaa kyvyn toimia vaativissa taistelutehtävissä uusimmalla kalustolla ja varustuksella. Lisäksi saat perustietoja ja -taitoja useasta eri aselajista. Valmiusyksikkökoulutus katsotaan eduksi hakeuduttaessa Maavoimien kriisinhallintatehtäviin.

Valmiusyksikössä pääset osallistumaan monipuolisesti taistelu- ja viranomaisharjoituksiin sekä kansainvälisiin harjoituksiin kotimaassa tai ulkomailla tilanteen mukaan.

Palvelus

Sinun ei tarvitse hakeutua valmiusyksikkökoulukseen ennen palveluksen alkamista, vaan voit ilmoittaa halukkuutesi koulutukseen peruskoulutuskauden aikana tai alokaskyselylomakkeessa.

Valmiusyksiköissä palvelusaika on 347 vuorokautta koulutuksen vaativuudesta ja laaja-alaisuudesta johtuen. Valmiusyksikössä päivärahat ja lomaoikeus määräytyvät yleisten periaatteiden mukaisesti.

Valmiusyksikkökoulutus alkaa joukkokoulutuskauden jälkeen. Valmiusyksikkökoulutuksen aikana koulutustasi syvennetään jo koulutetuissa aiheissa sekä laajennetaan osaamistasi.

Saat koulutusta muun muassa

  • useista asejärjestelmistä
  • johtamisvälineistä
  • pimeätaistelusta
  • kenttälääkinnästä
  • taistelusta rakennetulla alueella
  • kohteiden suojaamisesta sekä
  • toiminnasta helikopterijoukkojen kanssa.
 
´