Hoppa till innehåll

Soldater i en triangulär formation med utrustning i bakgrunden

Beredskapsenheter

Genom beredskapsenheter som bildats av anställd personal och beväringar inom armén förbättras beredskapen att svara mot snabba förändringar i säkerhetsmiljön i hemlandet. Beredskapsenheterna är en del av de trupper inom armén som vid behov står snabbt till förfogande.

Plats: Arméns truppförband, förutom Uttis jägarregemente

Tjänstgöringstid: 347 dagar

Kontingent: alla

Beväringar kan enligt utbildningsnivån användas för

1. strids-, skydds- och stöduppgifter inom det militära försvaret samt

2. handräckningsuppdrag. Beväringar används dock inte för handräckning som klassificeras som farlig, såsom röjning av sprängmedel eller handräckning med vapen.

Arméns mångsidigaste utbildning

Beredskapsenhetsutbildningen ger dig möjligheter till en mångsidigare utbildning och mera utmanande uppgifter under din beväringstid.

Beredskapsenhetsutbildning fås vid alla truppförband inom armén, förutom Uttis jägarregemente.

Beredskapsenhetsutbildningen ger färdighet för krävande stridsuppgifter med den nyaste materielen och övriga utrustningen. Dessutom får du grundläggande kunskaper och färdigheter inom flera olika vapenslag. Beredskapsenhetsutbildningen räknas som merit då man söker till krishanteringsuppgifter inom armén.

I beredskapsenheten kan du delta i strids- och myndighetsövningar på ett mångsidigt sätt samt i internationella övningar både i hemlandet och utomlands beroende på situationen.

Tjänstgöringen

Du behöver inte söka till beredskapsenhetsutbildningen innan du inleder tjänstgöringen, utan du kan anmäla ditt intresse för utbildningen under grundutbildningsperioden eller på den blankett som används vid rekrytenkäten.

I beredskapsenheterna är tjänstetiden 347 dygn på grund av utbildningens krav och omfattning. I en beredskapsenhet bestäms dagspenningarna och permissionsrätten enligt de allmänna principerna.

Beredskapsenhetsutbildningen börjar efter trupputbildningsperioden. Under beredskapsenhetsutbildningen fördjupas din utbildning i de ämnen som du redan fått utbildning i samt utvidgas ditt kunnande.

Du får bland annat utbildning om

  • flera vapensystem
  • ledningsutrustning
  • mörkerstrid
  • fältsjukvård
  • strid i bebyggelse
  • skydd av objekt samt
  • samarbete med helikoptertrupper.
´