Hoppa till innehåll

Två glada soldater

Förberedelser för tjänstgöringen

Det lönar sig för dig att förbereda dig för den kommande tjänstgöringen genom att uträtta dina egna civila ärenden, bekanta dig med vardagen och tjänstgöringsuppgifterna i det militära samt genom att höja din kondition. Ju närmare du bekantar dig och ju bättre du förbereder dig, desto trevligare är det att inleda tjänstgöringen och desto mera får du ut av den.

Förordnande att inleda tjänstgöringen

Ett förordnande att inleda tjänstgöringen får du antingen vid uppbådet eller på posten. Av förordnandet framgår det när och vid vilket truppförband du inleder din tjänstgöring. Förordnandet att inleda tjänstgöringen är samtidigt din resebiljett, så du bör förvara det noggrant.

I skick med hjälp av MarsMars.fi!

Försvarsmakten erbjuder dig möjlighet att förbättra din kondition och bli starkare innan du inleder tjänstgöringen och under den. Om du misstänker att din fysiska kondition inte räcker till är det skäl att höja den i god tid och bekanta dig med tjänsten MarsMars.fi. Med applikationens hjälp kan du utveckla dig själv också psykiskt, socialt och etiskt så att du är i toppskick när tjänstgöringen börjar!

Stöd för den värnpliktige

Folkpensionsanstalten kan betala ut militärunderstöd till värnpliktiga som gör sin beväringstjänst samt till deras anhöriga under tjänstgöringstiden. Du kan ansöka om militärunderstöd en månad innan tjänstgöringen inleds.

Militärunderstödet kan utbetalas som

  • bostadsunderstöd
  • grundunderstöd
  • underhållsbidrag
  • särskilt understöd samt
  • räntor på studielån.

Läs mera om FPA:s stöd här

Lån

Din dagspenning räcker bara till de små utgifter du har under livet i kasernen. Därför lönar det sig att planera betalningsarrangemangen under tjänstgöringen för de lån du redan tagit.

Kom överens med banken eller annan kreditgivare om att skjuta upp låneavkortningarna eller om avbetalningsarrangemang. Eventuella böter kan du vanligen betala först efter tjänstgöringen. Du kan vid behov komma överens om betalningsarrangemang också med utmätningsmannen. Undvik att ta lån före eller under tjänstgöringen!

Studier

Det lönar sig att göra beväringstjänsten innan man inleder långvariga studier.

Om du nyligen blivit godkänd till en läroinrättning går det nästan alltid att skjuta fram studiestarten till efter din hemförlovning. Vissa läroinrättningar kan dock kräva ett skriftligt intyg om att du har inlett din tjänstgöring.

Under tjänstgöringen kan du planera vad du ska studera efter milin, söka till studier och delta i urvalsprov. Vägledning och råd får du av socialkuratorn vid ditt truppförband. Under beväringstjänsten utbetalas varken studiestöd eller studielån som staten borgat för. Du kan ansöka om stöd från FPA för räntor på studielån under tjänstgöringen.

Arbetsförhållandet

Avbryt inte ditt arbetsförhållande på grund av beväringstjänsten!

Enligt lagen får man inte avsluta ett anställningsförhållande eller säga upp någon under tjänstgöringen, utan efter hemförlovningen måste arbetsgivaren ta dig tillbaka i ditt tidigare eller ett jämförbart arbete. Meddela alltså din arbetsgivare vilken dag du inleder tjänstgöringen minst två månader innan tjänstgöringen börjar och kom preliminärt överens om när du återvänder till arbetet.

Att återvända till arbetet efter tjänstgöringen

Meddela om att du återvänder till arbetet senast 14 dagar i förväg. Meddela redan under tjänstgöringen om du har för avsikt att börja jobba direkt efter avslutad tjänstgöring. Om du inte har meddelat senast inom två månader efter hemförlovningen eller efter att tjänstgöringen avbrutits får arbetsgivaren ensidigt besluta om att säga upp arbetsavtalet.

Arbetslöshet

Om du är arbetslös ska du meddela arbets- och näringsbyrån om att du inleder din beväringstjänst och se till att sköta din anmälningsplikt fram till att du inleder tjänstgöringen. Likaså ska du meddela om beväringstjänsten till din arbetslöshetskassa, om du får inkomstbunden arbetslöshetsersättning.

´