Hoppa till innehåll

Till Tikkakoski via ansökan till specialtrupp

Du kan bli antagen till beväringstjänst vid Luftkrigsskolan via uppbåden eller genom ansökan till specialtrupper. Vid uppbåden är Luftkrigsskolans kvoter begränsade och för att bli antagen till flygvapnets specialkurser förutsätts alltid att man ansöker till specialtrupperna.

Ansökan till en specialtrupp innebär att man frivilligt söker sig till vissa beväringsutbildningar, innan man rycker in eller sedan tjänstgöringen har börjat. Samtliga av flygvapnets specialkurser ordnas vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski och tjänstgöringsspråket är finska.

Tjänstgöringstiden för specialutbildningarna är 347 dygn och i dem ingår, med undantag av militärförarkursen, att man genomgår underofficerskursen eller reservofficerskursen (beväringschefsutbildning).

I regel blir du vid uppbådet beordrad till ett truppförband och om du genom ansökan till en specialtrupp blir vald till en specialkurs vid flygvapnet, ändrar regionalbyrån din tjänstgöringsplats till Luftkrigsskolan. Militärförarna som utvalts till Uttis jägarregemente utgör ett undantag.

 

Flygvapnets specialkurser

Flygreservofficerskursen

Du kan fullgöra din beväringstjänst på en unik beväringskurs, där flygverksamhet ingår. Kursen ordnas varje år och den börjar samtidigt som julikontingenten inleder sin tjänstgöring.

Ansökningstiden går ut 1.11.

Underofficerskursens flygtekniska linje

Den flygtekniska underofficerskursen erbjuder en meningsfull, mångsidig och utmanande beväringstjänst för dem som är intresserade av teknik och flygplan.

Ansökningstiden för kursen som börjar i januari går ut 1.9.

Ansökningstiden för kursen som börjar i juli går ut 1.3.

Underofficerskursens ledningscentrallinje

På denna kurslinje utbildas eleverna till lägesövervakningsunderofficerare inom övervakningscentralgrupperna vid flygvapnets ledningscentraler och en del får vidareutbildning till stridsledare (detta gäller endast julikontingenterna). I kursen ingår dessutom utbildning som lämpar sig för uppgifter inom radarövervakning.

Ansökningstiden för kursen som börjar i januari går ut 1.9.

Ansökningstiden för kursen som börjar i juli går ut 1.3.

Militärförarkurs

Militärförarkursen ordnas två gånger per år. Under kursen lär sig militärförarna grunderna för att utföra självständiga köruppdrag i de egna truppförbanden. Under kursen kan du ta BECE-körkort och avlägga en del av yrkeskompetensutbildningen.

Ansökningstiden för kursen som börjar i januari går ut 1.9.

Ansökningstiden för kursen som börjar i juli går ut 1.3.

 

 

´