Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Mynt

Dagspenning och persedelpenning

Du får dagspenning för de utgifter du har under tjänstgöringen.

Dagspenningen graderas enligt tjänstgöringstiden:

  • 5,15 euro [från och med 1.1.2021 5,20 euro] (1–165 dagar),
  • 8,60 euro [från och med 1.1.2021 8,70 euro] (166–255 dagar) och
  • 12,00 euro [från och med 1.1.2021 12,10 euro] (256–347 dagar).

Dagspenningen utbetalas till bankkontot i regel två gånger per månad på fredagar. Dagspenning betalas för varje tjänstgöringsdag inklusive veckoledighet, duglighetspermission (DP) och sjukdagar/hemvård, personlig permission (HL) och faderskapsledighet. Som tjänstgöringsdagar räknas inte permission som sökts av personliga orsaker (HSL) eller olovlig frånvaro från tjänsten.

Till kvinnor betalas dessutom 0,50 €/dag i persedelpenning för sådan personlig utrustning som försvarsmakten inte ordnar, till exempel behå.