Hoppa till innehåll

Pilot som klättrar på jaktplan

Hjälpmekaniker för jaktflyg och helikopter

Militärtjänst som hjälpmekaniker passar dem som är intresserad flygbranschen och teknik.

Eleverna vid flygtekniska underofficerskursen vid Luftkrigsskolan utbildas till serviceuppgifter för jaktplan och helikoptrar. Efter tjänstgöringen kan man söka fast anställning i flygtekniska uppgifter inom försvarsmakten.

Utbildande truppförband: Luftkrigsskolan, Tikkakoski

Tjänstgöringsplats: Luftkrigsskolan, Karelens flygflottilj, Lapplands flygflottilj, Satakunta flygflottilj, Gardesjägarregementet, Uttis jägerregemente, Björneborgs brigad

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: alla

Utbildningen

Vid kursen undervisas i aerodynamik, flygplanskonstruktioner och -system, kolv- och jetmotorer samt flygtekniskt underhåll. Efter kursen befordras eleverna till undersergeanter och förflyttas till uppgift som hjälpmekaniker till flygvapnets, arméns eller gränsbevakningens flygande enheter.

Helikopterhjälpmekanikerna (8-15 personer) flyttas till Uttis jägarregemente. En del väljs till Flygvapnets reservofficerskurs.

Inträdeskrav

Av sökanden krävs

  • normalt hälsotillstånd, tjänsteduglighetsklass A
  • god fysisk kondition
  • gymnasium eller 3-årig yrkesexamen (även dem som går i sista klassen kan söka)
  • syn 1,0 utan eller med glasögon (korrigerande insernas styrka högst ±5 diopter)
  • normalt färgseende
  • inga svåra allergier

Ansökning

Ansökningstiden för kursen som börjar i januari löper ut 1.9 och för kursen som börjar i juli 1.3. Sök via webben: försvarsmaktens e-tjänst.

Länkar

´