Hoppa till innehåll

Reservistens hälsa

Om det sker förändringar i din hälsa som inverkar på tjänstdugligheten bör du meddela din regionalbyrå om detta.

Sairaanhoitaja ja asevelvollinen henkilö terveysasemalla.

Till anmälan bör fogas ett läkarutlåtande som gäller tjänstdugligheten. Om regionalbyrån inte kan ändra din tjänstgöringsklass utgående från ditt meddelande ordnar regionalbyrån separat undersökning för dig.

En reservist som fått tjänstduglighetsklassificeringen C befrias från tjänstgöring under fredstid och överförs till den ersättande reserven. Han eller hon kan vid behov genomgå en ny hälsoundersökning för ändring av tjänstduglighetsklassen. De som fått klassificeringen A eller B forsätter i reserven.

Var får jag information om de vaccinationer jag fått under militärtjänstgöringen?

Kontrollera först dina uppgifter i den nationella Mina Kanta-tjänsten på adressen kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor.
I det arkiv som upprätthålls av Centret för militärmedicin kan du be att få dina vaccinationsuppgifter genom att fylla i en dokumentbeställningsblankett (blanketten finner du på webbsidan på adressen puolustusvoimat.fi/tietoa-meista/sotilaslaaketieteen-keskus/arkisto).

Sänd blanketten till adressen

Sotilaslääketieteen arkisto
PL 13
44501 VIITASAARI

Obs! För att information ska kunna lämnas ut från arkivet behöver vi en egenhändigt undertecknad dokumentbeställningsblankett. Ytterligare information finns på Centrets för militärmedicin webbsida puolustusvoimat.fi/om-oss/centret-for-militarmedicin.

´