Hoppa till innehåll

kuva, jossa mies- ja naissotilas taisteluvarustuksessa rakennuksen sisällä

Gemensam inkvartering som permanent praxis

Gemensam inkvartering av beväringar och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst är nu en permanent praxis vid Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets truppförband och enheter.

Frivilligt att delta 

Deltagandet i den gemensamma inkvarteringen är fortfarande frivilligt, och samtycke till gemensam inkvartering behövs av alla i samma inkvarteringslokaler. Dessutom kan den som har samtyckt till den gemensamma inkvarteringen när som helst återkalla sitt samtycke. Den gemensamma inkvarteringen gäller endast inkvartering i kaserner medan tvättrum och andra sanitetsutrymmen hålls separata för män och kvinnor.

Gemensam inkvartering har förbättrat gruppsammanhållningen, smidigheten i tjänstgöringen och informationsgången

Syftet med försöket med gemensam inkvartering som inleddes 2020 var att beakta de kvinnliga beväringarnas upplevelser av problem i informationsgången, av att de inte hör till gruppen och av svag gruppsammanhållning. Den gemensamma inkvarteringen har uppfyllt de uppställda målen och erfarenheterna av den gemensamma inkvarteringen har i huvudsak varit positiva.

Arrangemangen med gemensam inkvartering har förbättrat i synnerhet gruppsammanhållningen, smidigheten i tjänstgöringen och informationsgången samt effektiviserat användningen av lokaler. Den gemensamma inkvarteringen har också upplevts främja en jämlik behandling av dem som fullgör militärtjänst. 

´