Hyppää sisältöön

kuva, jossa mies- ja naissotilas taisteluvarustuksessa rakennuksen sisällä
Yhteismajoitus pysyväksi käytännöksi 

Varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten yhteismajoitus on vakiinnutettu pysyväksi käytännöksi Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa ja -yksiköissä.  

Yhteismajoitukseen osallistuminen on vapaaehtoista

Yhteismajoitukseen osallistuminen jatkuu edelleen vapaaehtoisena, ja suostumus yhteismajoittumiseen tarvitaan kaikilta samassa yhteismajoitustilassa. Lisäksi yhteismajoitukseen suostunut voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Yhteismajoitus koskee ainoastaan majoittumista kasarmeilla, ja peseytymis- ja muut saniteettitilat pysyvät miehille ja naisille erillisinä.

Yhteismajoitusjärjestelyt ovat parantaneet ryhmäkiinteyttä, palveluksen sujuvuutta ja tiedonkulkua

Vuonna 2020 alkaneella yhteismajoituskokeilulla pyrittiin vastaamaan asepalvelusta suorittavien naisten kokemuksiin tiedonkulun ongelmista, joukkoon kuulumattomuudesta ja ryhmäkiinteyden heikkoudesta. Yhteismajoitus on vastannut sille asetettuja tavoitteita, ja kokemukset yhteismajoituksesta ovat olleet pääosin positiivisia.

Yhteismajoitusjärjestelyt ovat parantaneet erityisesti ryhmäkiinteyttä, palveluksen sujuvuutta ja tiedonkulkua sekä tehostaneet tilojen käyttöä. Yhteismajoituksen on koettu myös edistävän asepalvelusta suorittavien tasa-arvoista kohtelua.

 

´