Hyppää sisältöön

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakomppania

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakomppania kuuluu paikallispataljoonaan, jonka toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa.

Joukkojen toiminnan keskuspaikka on Oulu. Maakuntakomppanian kokonaisvahvuus on yli 250 taistelijaa, joista sitoumuksen tehneitä on noin joukkueen verran.

Maakuntakomppanian toiminta sisältää monenlaisia tapahtumia ja harjoituksia. Komppania harjoittelee kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. Harjoitusten aiheet vaihtelevat varsinaisista sodan ajan taistelutehtävistä viranomaisyhteistyöhön.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakomppania tarjoaa motivoituneita ja harjaantuneita taistelijoita rauhan ajan virka-aputehtävistä sodan ajan taistelutehtäviin. Joukko on ollut edustettuna myös useissa urheilu- ja reserviläistapahtumissa eri puolilla maatamme.

Komppania käytännön toimissa

Joukon osaamista virka-aputehtävissä on hyödynnetty käytännössä. Raahen öljyturmassa kesällä 2014 virka-apuosastona käytetty joukko oli muodostettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntakomppanian reserviläisistä. Reserviläiset olivat harjoitelleet öljyntorjuntaa kahdessa vapaaehtoisessa harjoituksessa Oulun Virpiniemessä. Harjoitellut menetelmät osoittautuivat toimiviksi ja joukko sai erinomaista palautetta kaikilta yhteistoimintaosapuolilta.

 
´