Hyppää sisältöön

 

Laskuvarjojääkärit

Laskuvarjojääkärit koulutetaan henkisesti ja fyysisesti vaativiin tiedustelu- ja taistelutehtäviin.

Koulutus koostuu monipuolisesta ase-, ampuma-, taistelu ja laskuvarjohyppykoulutuksesta sekä toiminnasta helikoptereiden kanssa. Koulutus järjestetään Utin jääkärirykmentissä Kouvolassa.

Palveluspaikka: Utin jääkärirykmentti

Palvelusaika: 347pv

Saapumiserä: heinäkuu

Koulutus

Kaikki laskuvarjojääkärit koulutetaan vähintään aliupseereiksi ja noin viidennes reserviupseereiksi Utin jääkärirykmentin omalla reserviupseerikurssilla. Koulutus sisältää eri ajanjaksoja, kuten alokas- ja koulutushaarajaksot (AUK1), aliupseerikurssin toisen vaiheen (AUK2) tai reserviupseerikurssin (RUK) sekä johtajakauden.

Laskuvarjojääkärit saavat sotilaan peruskoulutuksen ja laskuvarjohyppykoulutuksen ohella helikopteri-, vesistö- sekä ase- ja ampumakoulutusta. Lisäksi koulutetaan tiedustelua ja taistelua niin maastossa kuin rakennetulla alueella, vaativissa olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina. Aliupseeri- ja reserviupseerikurssilla laskuvarjojääkärit oppivat johtamis- ja kouluttamistaitoja sekä erikoistuvat omaan tehtäväänsä esimerkiksi viestitoimintaan, pioneeritoimintaan tai lääkintään.

Pääsyvaatimukset

 • täyttänyt 18 vuotta ennen palveluksen alkua
 • varusmiespalvelus ei saa olla aloitettu ennen laskuvarjojääkärien hakuprosessin päättymistä (valintakokeet mukaan lukien)
 • hyvä terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A
 • näön tarkkuus kummassakin silmässä vähintään 1,0 ilman laseja
  • näkö voi olla korjattu leikkauksella
  • ei silmä- tai piilolaseja
 • normaalit näkökentät ja virheetön värinäkö
 • normaali kuulo
 • hyvä fyysinen kunto
 • 12 minuutin juoksutestin tulos vähintään 3000 metriä
  • suoritettava hakeutumisvuonna
  • juoksutestin tulos voi olla karsiva esivalintoja tehtäessä
 • uimataito yli 200 metriä
 • kohtuullinen hiihtotaito

Karsivia tekijöitä ovat astma, herkästi oireileva laktoosi-intoleranssi, keliakia, vaikeat ihotaudit ja ihottumat, lääkehoitoa vaativat ja toimintaa rajoittavat allergiat, muut pitkäaikaiset säännöllistä lääkitystä vaativat sairaudet, hoitamattomat hampaat tai hammasproteesit, tuoreet raajojen murtumat tai vaikeat nivelvammat sekä rikosrekisteri tai rangaistukseen johtaneet teot (varkaus, kavallus, pahoinpitely, rattijuopumus tai kolme muuta liikennerikkomusta sekä muut Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksesta karsivat merkinnät).

Hakeminen

Varusmiespalvelukseen laskuvarjojääkärikurssille hakeudutaan vapaaehtoisesti. Haku aukeaa vuosittain 1. syyskuuta ja hakuaika päättyy 30. marraskuuta

Hae laskuvarjojääkäriksi Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta täyttämällä hakemus osoitteessa https://asiointi.puolustusvoimat.fi. Sähköinen hakemus riittää sellaisenaan eli liitteiden lähettäminen ei ole tarpeen. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.

Paperinen hakemus lähetetään ainoastaan siinä tapauksessa, että sähköinen hakeutuminen ei ole mahdollista. Paperisen hakemuksen liitteeksi on laitettava lomake: Kyselylomake Utin jääkärirykmenttiin laskuvarjojääkäriksi hakeutuvalle. Paperisten hakemusten on oltava perillä viimeistään 30. marraskuuta (huomioi postin kulkuun menevä aika). Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Valintakokeisiin kutsutaan vain osa hakijoista. Hakemusten perusteella karsitaan pois ne henkilöt, jotka eivät täytä pääsyvaatimuksia. 

Kaksipäiväinen valintakoe järjestetään tammikuussa. Koe sisältää fyysiset ja psykologiset soveltuvuustestit, haastattelut sekä lääkärintarkastuksen. Valintakokeen perusteella koulutukseen valitaan 60 - 80 parhaiten soveltuvaa henkilöä. Lopullisista valinnoista laskuvarjojääkärikurssille ilmoitetaan sähköisesti maaliskuussa.

Fyysisten testien sisältö, pisteytys ja suoritusohjeet löytyvät sivun alalaidasta.

Huomioi tämä hakeutumisessa!

Puolustusvoimissa marraskuun lopussa 2022 voimaan tulleen ohjauksen mukaan erikoisjoukkokoulutuksen hakuprosessiin ei voida enää hyväksyä sellaisia hakijoita, jotka ovat jo aloittaneet varusmiespalveluksensa jossakin toisessa joukko-osastossa

Ole tarkkana myös tilanteessa, jossa olet jo saanut palveluksenaloittamismääräyksen kutsunnoissa tai naisten valintatilaisuudessa. Erikoisjoukkoihin hakeminen ei ole peruste olla noudattamatta kutsunnoissa saatua palveluksenaloittamismääräystä. Ellet ole saanut aluetoimistosta hyväksyttyä päätöstä palveluksen aloittamisajankohdan siirtämisestä, on määräystä palveluksen aloittamisesta noudatettava. 

Asia avautuu ehkä parhaiten esimerkin kautta:

 • Päätät hakeutua heinäkuussa 2024 alkavalle laskuvarjojääkärikurssille.
 • Laadit hakemuksen marraskuun loppuun 2023 mennessä ja koska täytät pääsyvaatimukset, saat kutsun valintakokeisiin, jotka järjestetään tammikuussa 2024. 
 • Olet kutsunnoissa saanut palveluksenaloittamismääräyksen 1/24 saapumiserään eli palveluksesi alkaisi tammikuussa 2024.
 • Voidaksesi osallistua laskuvarjojääkärikurssin valintakokeisiin sinun on haettava palveluksen aloittamisajankohdan muutosta omasta aluetoimistostasi (perusteena hakeminen erikoisjoukkokoulutukseen) ja saatava päätös asiasta ennen kuin 1/24 saapumiserä aloittaa palveluksen. Otat riittävän ajoissa yhteyttä aluetoimistoosi, että ehdit saada tarvittavan päätöksen palveluksen aloitusajankohdan muutoksesta.
 • Uusi palveluksen aloittamisajankohta tulee anoa siten, että se on joko samaan aikaan tai myöhemmin, kuin mikä palveluksen aloittamisajankohta laskuvarjojääkärikoulutuksessa olisi (esimerkkitapauksessa aikaisintaan heinäkuu 2024). 

Uudella toimintatavalla vältetään tilanne, jossa varusmiesten palvelusaika ylittää 347 vuorokautta.

Hakeutumiseen liittyvät tiedoksiannot

Utin jääkärirykmentti toimittaa seuraavat tiedoksiannot sähköisesti antamaasi sähköpostiosoitteeseen

 • hakeutumisvuoden loppuun mennessä
  • ilmoitus valintakokeisiin hyväksytyille
  • ilmoitus niille, joita ei kutsuta valintakokeisiin
 • helmikuun aikana
  • ilmoitus koulutukseen hyväksytyille
  • ilmoitus niille, joita ei hyväksytä koulutukseen.

Mikäli et saa tiedoksiantoja sähköpostiisi, ota yhteyttä valintasihteeriin. Tarkasta myös sähköpostisi roskapostilaatikko siltä varalta, että viestit ohjautuvat sinne.

Lisätietoja

 • sähköposti: [email protected] 
 • puhelin: valintasihteeri 0299 417 265
  • yhteydenotot arkisin klo 08-11 ja 12-16.

Linkit

Valintakokeiden fyysiset testit

 
´