Hyppää sisältöön

Kaksi sotilasta tähystämässä kiikareilla

Puolustusvoimien urheilukoulu

Puolustusvoimien urheilukoulun tehtävä on kouluttaa tiedusteluryhmiä poikkeusolojen tarpeisiin. Sotilaskoulutuksen lisäksi Urheilukoulu mahdollistaa lahjakkaiden urheilijoiden valmentautumisen varusmiespalveluksen aikana.

Puolustusvoimien urheilukoulu sijaitsee Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä. Urheilukoulu vastaa myös Kainuun prikaatissa palvelevien talvilajien (ampumahiihto, hiihtosuunnistus, lumilautailu, maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetyn hiihto) valinnoista, valmennuksen resursseista sekä reserviupseerikoulutuksesta.

Palveluspaikka: Kaartin jääkärirykmentti, Helsinki
/ Kainuun prikaati, Kajaani

Palvelusaika: 347 pv, miehistöllä 165 pv 

Saapumiserä: talvilajit huhtikuu, kesälajit lokakuu

Sotilaskoulutus

Urheilukoulun tärkein tehtävä on kouluttaa tiedusteluryhmiä poikkeusolojen tarpeisiin. Tiedustelutehtävät haastavissa olosuhteissa, jolloin ollaan pitkiäkin aikoja eristettynä muista joukoista, asettavat vaatimuksia poikkeuksellisen hyvälle fyysiselle ja psyykkiselle toimintakyvylle. On perusteltua kouluttaa urheilijoita vaativiin sotilastehtäviin hyödyntäen heillä jo olemassa olevia vahvuuksia ja ominaisuuksia.

Palvelusajat määrätään varusmiehille peruskoulutuskauden jälkeen joukkotuotantovelvoitteiden mukaisesti. Noin kolmannes Urheilukoulun varusmiehistä koulutetaan miehistötehtäviin, joko tiedustelijoiksi tiedusteluryhmiin tai muihin tiedustelukomppanian miehistötehtäviin, kuten taisteluläheteiksi.

Yli puolet Urheilukoulun varusmiehistä koulutetaan aliupseereiksi tiedusteluryhmien tehtäviin, joita ovat tarkka-ampuja-aliupseerin, tiedustelutulenjohtoaliupseerin, radistialiupseerin ja tiedustelulääkintäaliupseerin tehtävät.

Noin 15 prosenttia saa koulutuksen reserviupseeriksi joukkoyksikön omalla reserviupseerikurssilla. Pääosa vänrikkeinä kotiutuvista urheilijoista sijoitetaan tiedusteluryhmiin ryhmänjohtajan, ryhmän varajohtajan tai tiedustelutulenjohtajan tehtäviin. Lisäksi jokaisesta saapumiserästä muutama urheilija saa joukkueenjohtajan tai tiedustelu-upseerin koulutuksen.

Urheiluvalmennus

Urheiluvalmennuksen tavoitteena on kasvattaa ja kehittää urheilijaa kokonaisvaltaisesti mahdollistaen eteneminen kansainväliselle huipulle. Urheilukoulu on osa suomalaista huippu-urheilun valmennusjärjestelmää. Päivittäisvalmennus toteutetaan yhdessä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian kanssa. Urheilukoulu tekee yhteistyötä myös Olympiakomitean, lajiliittojen, seurojen ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa parhaiden yksilöllisten ratkaisuiden löytämiseksi.

Urheilukoulu vastaa varusmiespalvelusta suorittavien urheilijoiden kokonaisrasituksen seurannasta. Lisäksi urheilijoilla on käytössään monipuoliset testaus- ja fysioterapiapalvelut.

Pääsyvaatimukset

  • Urheilijan tulee edustaa urheilulajissaan ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua.
  • Urheilulajin tulee olla Olympia- tai MM-kilpailujen ohjelmassa tai lajin tulee olla laajasti harrastettu.

Urheilukoulun laji- ja urheilijavalinnat tehdään eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä soveltuvuustestien tulosten perusteella.

Hakeminen

Varusmiespalvelukseen Urheilukouluun hakeudutaan vapaaehtoisesti. Hakuajat päättyvät vuosittain helmikuun (kesälajit) ja elokuun (talvilajit) viimeinen päivä. Valintakokeet järjestetään viikoilla 14 ja 40. Valintakokeet sisältävät fyysiset ja psykologiset soveltuvuustestit sekä henkilökohtaisen haastattelun.

  Kesälajit Talvilajit
Hakuaika päättyy 28.2. 31.8.
Valintakokeet vk 14 vk 40
Päätös valinnoista vk 19 vk 45
Palvelus alkaa Lokakuu

Huhtikuu

Varusmiespalvelus Puolustusvoimien urheilukoulussa on mahdollista aloittaa myös ensimmäisessä (tammikuussa) tai toisessa (heinäkuussa) saapumiserässä asevelvollisuuslain 31 § mukaisten perusteiden täyttyessä.

Urheilukouluun haetaan sähköisen asioinnin kautta: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/

Hakeuduttaessa Urheilukouluun suorittamaan naisten vapaaehtoista asepalvelusta hakulomake on toimitettava aluetoimistoon 1. maaliskuuta mennessä.

Urheilukouluun voi hakea myös hierojan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt.

Linkit

 
´