Hyppää sisältöön

 Kuvituskuva

Elektronisen sodankäynnin koulutus

Elektronisen sodankäynnin koulutus tarjoaa haastavia tehtäviä huipputekniikan parissa.

Elektroninen sodankäynti (ELSO) tarkoittaa sähkömagneettista säteilyä käyttävien järjestelmien tiedustelua ja häirintää sekä niiden vastatoimenpiteitä.

Palveluspaikka: Panssariprikaati; Parolannummi, Riihimäki sekä Reserviupseerikoulu Haminassa

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: heinäkuu

Koulutus

ELSO-koulutukseen valitut aloittavat palveluksensa kaikille yhteisellä peruskoulutuskaudella Parolannummella. Peruskoulutuskauden jälkeen alkaa Riihimäellä aliupseerikurssi, jolla opetetaan elektronisen sodankäynnin ja sotilasjohtamisen perusteet. Parhaiten menestyneet valitaan reserviupseerikurssille Haminaan.

Joukkokoulutuskaudella koulutettavat harjaantuvat tehtäväkohtaisissa taidoissa ja sotilasjohtamisessa. Palveluksen jälkeen on mahdollista hakea toimialan työtehtäviin puolustusvoimissa tai kriisinhallintaoperaatioihin ulkomailla.

Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään

  • normaali terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A
  • virheetön värinäkö
  • normaalit näkökentät ja kuulo
  • hyvä fyysinen kunto (12min-juoksutestissä vähintään 2400m)

Eduksi katsotaan

  • motivaatio ja kiinnostus uusien asioiden oppimiseen
  • kyky pitkäjänteiseen ja itsenäiseen toimintaan sekä loogiseen ajatteluun
  • kiinnostus tietotekniikkaan, elektroniikkaan, vieraisiin kieliin, radioamatööritoimintaan tai matemaattisiin aineisiin

Karsivia tekijöitä ovat mm.

  • 12min-juoksutestin tulos valintakoepäivänä alle 2400m
  • puuttuva tai vanhentunut lääkärintodistus

Hakeminen

Hae ELSO -koulutukseen Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta. Täytä hakemus osoitteessa https://asiointi.puolustusvoimat.fi/. Hakemukseen tulee liittää alle vuoden vanha lääkärintodistus. Käytä paperilomaketta vain, jos sähköinen haku on mahdotonta. Joudut liittämään mahdolliset liitteet paperikopioina.

Hakuaika umpeutuu vuosittain 31. tammikuuta. Voit hakeutua vain hakuajan päättymisvuoden heinäkuun saapumiserään.

Valintakokeet järjestetään maaliskuun aikana. Valintakokeessa mitataan hakijan valmiuksia suoriutua erikoisjoukko- ja johtajakoulutuksesta sekä suoritetaan 12 minuutin juoksutesti.

Testipäivä alkaa 12 minuutin juoksutestillä, jossa alle 2400m saavuttaneet karsiutuvat heti.

 
´