Hyppää sisältöön

Tuleville varusmiehille

Armeijassa on paljon erilaisia käytäntöjä, jotka poikkeavat siviilielämästä. Esimerkiksi tervehtiminen ja puhuttelu tapahtuvat armeijassa eri tavalla kuin normaalissa arjessa. Uudet toimintatavat voivat tuntua aluksi haastavilta, oudoilta tai ristiriitaisilta, mutta ennen kuin huomaatkaan, olet oppinut ne ja pian niistä on tullut jo rutiineja.

6—8 viikkoa kestävällä alokasjaksolla opetellaan sotilaan perustaidot. Opit varmasti koulutettavat aiheet, sillä kaikki aiemmatkin varusmiehet ovat oppineet ne. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kaikkien uusien asioiden sisäistäminen voi viedä tovin. Toiset oppivat ne nopeammin, toiset hitaammin. Alokasjaksolla on iso merkitys koko palvelusta silmällä pitäen, koska sen aikana annettujen näyttöjen perusteella määräytyy aselajisi ja tämän myötä palvelustehtäväsi. Kouluttajat seuraavat alokkaiden toimintaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, ja sen vuoksi armeijassa toimimisesta on hyödyllistä tietää joitain asioita jo etukäteen.

Tervehtiminen

kuva, jossa sotilas tervehtii toista

Armeijassa kunnioitetaan ylempiarvoisia sotilaita. Ylempiarvoisella tarkoitetaan sotilasarvoltaan korkeampaa henkilöä. Esimerkiksi alokasta ylempiarvoisempi on alikersantti. Kasarmin sisätiloissa tulee tervehtiä ylempiarvoista henkilöä silmiin katsomalla ja nyökkäämällä, johon ylempiarvoiset vastaavat tekemällä saman. Ulkotiloissa tervehditään ”lippauksella”, jolloin oikea käsi viedään päähineeseen. Armeijan hierarkia tulee tutuksi alokasjaksolla. Arvomerkkeihin tutustuminen olisi hyvä aloittaa jo ennen palveluksen aloitusta, sillä niiden osaaminen on yksi sotilaan perustaidoista. Kun tunnet arvomerkit etukäteen, vähennät ensimmäisten viikkojen työsarkaa ja annat kouluttajille vakuuttavamman kuvan itsestäsi.

Asian esittäminen

Kun puhut ylempiarvoiselle sotilaalle, sinun kannattaa huomioida muutamia asioita. Puhuteltaessa on tärkeää muistaa seisoa asennossa ja katsoa ylempiarvoista silmiin. Järjestys, jota tulee noudattaa, on puhuttelu, esittely ja asia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alokas aloittaa puhumisen aina puhuttelemalla ylempiarvoista henkilöä tämän sotilasarvolla. Seuraavaksi alokas esittelee itsensä omalla sotilasarvollaan ja kertoo asiansa. Asiaa esittäessä pitää muistaa ”teititellä”.

kuva, jossa varusmies seisoo asennossa

Varusteet

Ensimmäisinä päivinä alokkaalle annetaan palveluksessa tarvittava varustus. Varustuksen kanssa on oltava huolellinen, sillä sotilas on usein varusteita hukatessaan korvausvelvollinen. Sen lisäksi, että varustus on pidettävä tallessa, on tärkeää tietää, miten varustusta pidetään päällä. Palveluspuku on puettava ryhdikkäästi päälle ja taskujen vetoketjujen on oltava kiinni. Ulkona liikuttaessa käytetään hattua, kun taas sisällä sen käyttö on kiellettyä.

kuva, jossa maastopuvun yläosa

Tupa

Tupaelämä tulee palveluksen alussa nopeasti tutuksi. Siellä vietetään suuri osa vapaa-ajasta. Tupa on pidettävä siistinä ja tuvissa pidetään päivittäinen siisteystarkastus. Sotilaan on myös pedattava punkkansa joka päivä. Kun tuvasta poistutaan, omia varusteita ei saa jättää näkyville esimerkiksi pöydälle lojumaan, vaan niitä säilytetään lukitussa kaapissa. Myös kaapit on pidettävä siistinä ja tästä pitää huolen viikoittainen kaappitarkastus.

kuva, jossa kasarmin tupa eli sänkyjä, kaappeja ja jakkaroita

Lopuksi

Kyseiset käytännöt jokainen sotilas oppii alokasjakson aikana. Kaikki käytännöt koulutetaan eikä niiden osaamista etukäteen vaadita. On hyvä kuitenkin tietää perusteet jo ennen palvelukseen astumista, sillä se helpottaa huomattavasti alun muutokseen sopeutumista.  Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi päästä itsellesi mieluiseen palvelustehtävään, tutustu armeijaelämään ja käytäntöihin jo hyvissä ajoin ennen palvelusta.

Ota selvää eri palvelustehtävistä: https://varusmies.fi/palvelustehtavat-ja-paikat

Armeija-arkea: https://varusmies.fi/palveluksessa

 
´