Hyppää sisältöön

Sotilaita korkeassa polviasennossa kuuntelevat kouluttajaa

Reservin täydennyskurssit

Koulutamme motivoituneita reserviläisiä miehistöstä aliupseereiksi ja aliupseereista upseereiksi täydennyskursseilla. Puolustusvoimat tarvitsee osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä poikkeusolojen tehtäviin. Kannustamme kaikkia kiinnostuneita reserviläisiä hakeutumaan kursseille!

Miehistöstä aliupseeriksi -kurssi ja Sodan ajan johtajakurssi (ent. aliupseerista upseeriksi -kurssi) mahdollistavat osaavien ja motivoituneiden reserviläisten kouluttautumisen ja sijoittamisen entistä vaativampiin poikkeusolojen tehtäviin Puolustusvoimien tarpeen mukaisesti. Kurssit ovat keino hankkia armeijan käymisen jälkeen ryhmänjohtaja- tai joukkueenjohtajatason koulutus. 

Kurssit sisältävät etä- ja lähijaksoja. Näihin lukeutuu opettajajohtoista lähiopetusta, ohjattua
verkko-opetusta, erillisiä kursseja sekä harjoituksia. Koulutuksesta saa lisätietoja Puolustusvoimien aluetoimistojen asiakaspalvelusta.

Kursseille hakeutuminen

Täydennyskursseja järjestetään reservin sotilasarvon mukaan vuorovuosin:

  • Reservin miehistöä koulutetaan reservin aliupseereiksi vuodesta 2025 alkaen kahdella kurssilla vuosittain.
  • Reservin aliupseereja koulutetaan reservin upseereiksi sodanajan johtajakurssilla vuodesta 2025 alkaen parittomina vuosina.

Hakemus tulee olla toimitettuna kurssia edeltävänä vuonna 1. elokuuta mennessä Puolustusvoimien aluetoimistolle. Oppilaat kursseille valitsee Maavoimien esikunta. Hakeutumisessa käytetään Puolustusvoimien lomaketta 448-8796 ”Hakemus reservin täydennyskoulutukseen”.

Kursseille pääsyyn vaaditaan:

  • Minimivaatimuksena miehistöstä aliupseeriksi kurssilla (MAUK) on 2000 metrin tulos 12 minuutin juoksutestissä ja 2300 metriä aliupseerista upseeriksi kurssilla (SOJO). UKK-kävelytestiä käytetään kestävyystestimenetelmänä siitä vuodesta alkaen, kun henkilö täyttää 45 vuotta. 12 minuutin juoksutestin 2000 metrin tulosta vastaava UKK-kävelytestitulos on saavutettu maksimaalisen hapenottokyvyn arvolla 33,4 ml/kg/min ja 2300 metrin tulosta 40,1 ml/kg/min. Vuoden 2025 kursseille osallistuvien on suoritettava testi vuoden 2024 loppuun mennessä.

  • suunniteltu tai voimassa oleva sijoitus reservin tehtävään, johon hakija on kouluttautumassa
  • sitoutumista ja maanpuolustustahtoa.

Hakijan eduksi katsotaan:

  • johtajakoulutus ja muu erityisosaaminen
  • kokemus rauhanturvatehtävistä
  • aiempi osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan
  • sodan ajan esimiehen ja kouluttajan lausunto. 

Kurssit

Reserviläisten täydennyskoulutuksessa osaavien ja motivoituneiden reserviläisten on mahdollista kouluttautua ja sijoittua vaativampiin poikkeusolojen tehtäviin. Tällöin kyetään ottamaan huomioon koulutettavan henkilön siviiliosaaminen, siviilissä hankittu johtamiskokemus, osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja halukkuus sitoutua sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin.

Miehistöstä aliupseeriksi -kurssin laajuus on 24 opintopistettä, sisältäen etä- ja lähijaksoja (opettajajohtoinen lähiopetus, ohjattu verkko-opetus, erilliset kurssit, harjoitukset). Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tunnin työtä. Lähijaksoja on kuusi ja ne kestävät yhteensä 20 vuorokautta. Kaksi lähijaksoista on harjoituksia ja ne kestävät yhteensä 9 vuorokautta. 

Sodan ajan johtajakurssin laajuus on 15 osaamispistettä (osp), joista kuusi suoritetaan etäopiskeluna ja yhdeksän lähiopiskeluna. Lähiopiskelujaksoja on neljä ja ne toteutetaan samanaikaisesti yhteistyössä Maavoimien Reserviupseerikurssin kanssa. Yksi osaamispiste vastaa laskennallisesti 40 tunnin työtä. Lähijaksot kestävät yhteensä 21 vuorokautta ja niistä harjoituksia on 13 vuorokautta.

Tavallisesti molemmille kursseille valitaan 30 opiskelijaa. Aiemmin suoritettuja opintoja, kuten Reserviupseerikoulun kouluttajakurssi, voidaan lukea opinnoissa hyväksi.

Kurssin onnistuneesti suorittanut reserviläinen ylennetään. Aliupseeriksi kouluttautuneesta tulee reservin alikersantti. Mikäli miehistöstä aliupseeriksi kouluttautuneella on ennestään reservin alikersantin arvo, häneen sovelletaan reservin yleisiä ylennysperiaatteita. Sodan ajan johtajakurssin suorittanut ylennetään reservin vänrikiksi tai aliluutnantiksi.

Linkit

 
´