Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Sotilaita korkeassa polviasennossa kuuntelevat kouluttajaa

Reservin täydennyskurssit

Puolustusvoimat kouluttaa motivoituneita reserviläisiä miehistöstä aliupseereiksi ja aliupseereista upseereiksi täydennyskursseilla.

Kurssit kestävät lähes vuoden ja niihin kuuluu kymmeniä vuorokausia lähiopetusta ja maastoharjoituksia. Täydennyskursseihin sisältyy myös verkko-opintoja. Koulutuksesta saa lisätietoja puolustusvoimien aluetoimistojen asiakaspalvelusta.

Kursseille hakeutuminen

Täydennyskursseja järjestetään reservin sotilasarvon mukaan vuorovuosin:

  • Reservin miehistöä koulutetaan reservin aliupseereiksi vuosina 2020 ja 2022.
  • Reservin aliupseereja koulutetaan reservin upseereiksi seuraavan kerran 2021 ja 2023.

Hakemus tulee lähettää kurssia edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä Puolustusvoimien aluetoimistolle. Oppilaat kursseille valitsee Maavoimien esikunta. Hakeutumisessa käytetään Puolustusvoimien lomaketta 448-8796 ”Hakemus reservin täydennyskoulutukseen”.

Kursseille pääsyyn vaaditaan:

  • vähintään 2 300 metrin tulos 12 minuutin juoksutestissä
  • suunniteltu tai voimassa oleva sijoitus reservin tehtävään, johon hakija on kouluttautumassa
  • sitoutumista ja maanpuolustustahtoa.

Hakijan eduksi katsotaan:

  • johtajakoulutus ja muu erityisosaaminen
  • kokemus rauhanturvatehtävistä
  • aiempi osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan.

Kurssit

Reserviläisten täydennyskoulutuksessa osaavien ja motivoituneiden reserviläisten on mahdollista kouluttautua ja sijoittua vaativampiin poikkeusolojen tehtäviin. Tällöin kyetään ottamaan huomioon koulutettavan henkilön siviiliosaaminen, siviilissä hankittu johtamiskokemus, osallistuminen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja halukkuus sitoutua sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin.

Miehistöstä aliupseeriksi koulutettavien opintoihin sisältyy lähiopetusta ja harjoituksia noin 15–30 päivää, aliupseereista upseereiksi koulutettavilla 40 päivää. Kumpaankin kurssiin kuuluu lisäksi etäopintoja. Aiemmin suoritettuja opintoja, kuten Reserviupseerikoulun kouluttajakurssi, voidaan lukea opinnoissa hyväksi.

Kurssin onnistuneesti suorittanut reserviläinen ylennetään. Aliupseeriksi kouluttautuneesta tulee reservin alikersantti. Upseeriksi kouluttautunut ylennetään reservin vänrikiksi tai aliluutnantiksi. Mikäli miehistöstä aliupseeriksi kouluttautuneella on ennestään reservin alikersantin arvo, häneen sovelletaan reservin yleisiä ylennysperiaatteita.

Linkit