Hyppää sisältöön

Pirkanmaan maakuntajoukot

Pirkanmaan maakuntajoukkoihin kuuluu kolme maakuntakomppaniaa, joiden koulutuksen päämääränä on parantaa paikallispuolustuksen suorituskykyä, reserviläisten sotilaallisia taitoja ja maanpuolustustahtoa sekä valmiutta tukea siviiliviranomaisia virka-avussa tai pelastustehtävissä rauhan aikana.

Maakuntajoukot muodostetaan reserviin kuuluvista vapaaehtoisista asevelvollisista. Maakuntajoukkoihin rekrytoidaan oman kotiseutunsa puolustamiseen sitoutuneita vapaaehtoisia reserviläisiä. Henkilösijoituksissa hyödynnetään reserviläisten paikallistuntemusta ja monialaista osaamista.

Maakuntajoukkojen toiminta koostuu kertausharjoituksista, vapaaehtoisista harjoituksista ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry:n kursseista. Vapaaehtoisissa harjoituksissa harjoitellaan yleensä maakuntajoukoille asetettujen vaatimuksien mukaisia taitoja koulutuksena ja soveltavina harjoituksina. Varsinaisissa kertausharjoituksissa perehdytään poikkeusolojen tehtäviin.

Pirkanmaan maakuntajoukkoihin hakevan reserviläisen tulee olla sijoituskelpoinen, hyväkuntoinen fyysisesti ja henkisesti, valmis kouluttautumaan vapaaehtoisesti ja sopiva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan. Kaikki maakuntakomppaniaan liittyvät reserviläiset ovat vapaaehtoisia. Komppaniaan liittyvä reserviläinen pääsee siis osaksi yhteisöä, jossa vallitsee vahva maanpuolustustahto.

Pirkanmaan maakuntajoukkoihin haetaan täyttämällä hakulomake ja toimittamalla se Pirkanmaan aluetoimistoon. Hakijat kutsutaan vuosittain tammikuussa järjestettävään infotilaisuuteen, jossa esitellään tarkemmin maakuntajoukkojen toimintaa ja Pirkanmaalla käytössä olevaa peruskurssijärjestelmää. Oikeus tulla sijoitetuksi maakuntakomppaniaan saavutetaan 3-4 viikonloppuna vuodessa järjestettävän peruskurssin kautta. Peruskurssit kestävät perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään ja kaikkien ko. vuoden peruskurssien suorittaminen on edellytys sitoumuksen tekemiselle ja maakuntajoukkoon sijoittamiselle.

Puolustusvoimat antaa itse osan maakuntakomppanialle suunnitellusta koulutuksesta ja tilaa osan koulutuksesta muilta toimijoilta. Kaikki koulutus tapahtuu kuitenkin puolustusvoimien valvonnassa. Maakuntakomppaniaan kuuluvilla taistelijoilla on muutaman vuoden välein yksi kertausharjoitus (4 - 7 vrk) ja vuosittain 1-2 Puolustusvoimien vapaaehtoista harjoitusta (1 - 3 vrk). Tämän lisäksi on mahdollista osallistua MPK:n kursseille oman halukkuuden mukaan.

 
´