Hyppää sisältöön

Kuvituskuva, kolme varusmiestä metsässä

Kutsunnat

Olet kutsunnanalainen eli velvollinen osallistumaan kutsuntoihin sinä vuonna, kun täytät 18 vuotta.

Kutsunnat pidetään vuosittain elo-joulukuussa. Kutsunnoissa saat tietoa varusmiespalveluksesta, ja kutsuntoihin kannattaa varata koko päivä. Kutsunnat perustuvat asevelvollisuuslakiin.

Valmistaudu tutustumalla palvelustehtäviin

Kutsuntoihin tulee valmistautua tutustumalla eri palvelustehtäviin. Parhaiten pääset itsellesi mieluisiin tehtäviin, jos osaat jo kutsunnoissa toivoa tiettyä palveluspaikkaa tai -tehtävää.

Kutsuntatilaisuudessa tarkistetaan henkilötietosi, terveydentilasi ja kuullaan varusmiespalvelusta koskevat toiveesi. Kutsunnoissa käytettävissä olevien tietojen pohjalta määritetään sopivuutesi varusmiespalvelukseen eli palveluskelpoisuus. Lisäksi kutsunnoissa päätetään palvelusajankohtasi ja -paikkasi tai palveluksesta vapauttaminen.

Kutsunnoissa sinut määrätään palvelukseen, jos sinut todetaan terveystarkastuksessa palvelukseen sopivaksi. Lääkäri määrittää palveluskelpoisuutesi voimassa olevien lakien ja Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen perusteella.

Huom! Kutsuntatilaisuuteen on osallistuttava henkilökohtaisesti. Luvan kutsunnoista poisjäämiseen voi antaa vain aluetoimisto. Jos olet estynyt osallistumaan kutsuntakuulutuksen mukaiseen kutsuntatilaisuuteen, ota yhteys omaan aluetoimistoosi. Poisjäänti kutsunnasta ilman laillista estettä (esim. vakava sairaus) on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko. Lisätietoja läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa saat kutsuntakuulutuksestasi ja aluetoimistostasi.

Ota mukaan kutsuntoihin:

  • Ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
  • Lääkärintodistus mikäli terveydentilassasi on tapahtunut palveluskelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia terveystarkastuksen jälkeen

Saat kutsuntapostin

Sinulle lähetetään postitse kutsuntakuulutus hyvissä ajoin ennen kutsuntapäivää kutsuntavuoden alkupuolella. Kuulutuksesta selviää kutsuntapäivämäärä ja -paikka. Samalla saat kyselylomakkeen varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimista varten ja ohjeet terveystarkastuksesta sekä varusmiesoppaan. Pidä kutsuntakuulutus tallessa, jotta muistat oman kutsuntapäiväsi!

Täytä kyselylomake

"Kyselylomake varusmiespalvelusta ja terveydentilan tutkimista varten" vaikuttaa palveluskelpoisuuden sekä palveluspaikan ja -tehtävän määrittämiseen. Täytä kyselylomake huolellisesti ja ota se mukaan ennakkoterveystarkastukseen. Tietojasi käsittelevät viranomaiset ovat vaitiolovelvollisia. Kyselylomakkeen saat kutsuntapostin mukana tai täältä.

Käy terveystarkastuksessa

Ennen syksyn kutsuntoja käyt terveystarkastuksessa. Terveystarkastukset järjestetään oman kunnan terveydenhuollossa. Tarkemmat tiedot terveystarkastuksista toimitetaan kutsuntapostin mukana kotiosoitteeseesi. Nuorison terveystodistus ei vapauta ennakkoterveystarkastuksesta.

Ota mukaan terveystarkastukseen:

  • täyttämäsi "Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten"
  • ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
  • Kela-kortti
  • mahdolliset aikaisemmat lääkärinlausunnot ja -todistukset (ml. nuorison terveystodistus), röntgenkuvat, rokotustodistukset, silmälasimääräykset, näkö- ja/tai kuulotarkastuslausunnot

Pohdi sopiva palvelusajankohta

Yleisiä palveluksen aloittamisaikoja on kaksi vuodessa tammi- ja heinäkuussa. Varusmiespalvelus kannattaa aloittaa mahdollisimman pian koulun päättämisen jälkeen, ennen perheen perustamista ja pitkäaikaisten opiskelujen aloittamista. Palveluksen aloittamisajankohtaa voidaan muuttaa hakemuksella "Palveluksenaloittamisajan/palveluspaikan muutoshakemus".

Tutustu joukko-osastoihin ja tehtäviin

Kartta niistä alokkaita kouluttavista joukko-osastoista, joihin määrätään kutsunnoissa

Karttaan on merkitty ne alokkaita kouluttavat joukko-osastot, joihin määrätään kutsunnoissa. Tehtäviä on tarjolla myös muissa joukko-osastoissa erikoisjoukkohaun tai alokasjakson jälkeen erityistehtävähaun sekä erilaisten palvelustehtävien myötä.

Sinut määrätään palvelukseen yleensä kotipaikkakuntasi lähellä sijaitseviin joukko-osastoihin. Tavoitteena on, että sotilaskoulutus ja palvelustehtävä vastaavat siviilikoulutustasi, ammattiasi, tulevaisuuden suunnitelmiasi, taitojasi sekä harrastuksiasi. Tutustu Puolustusvoimien eri joukko-osastoihin tästä. Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin voit tutustua täällä.

Pyri selkiyttämään aselaji- ja koulutustoiveesi ennen kutsuntoja. Missä tehtävissä voisit hyödyntää siviilitietojasi ja -taitojasi ja mistä sotilaskoulutuksesta sinulle olisi eniten hyötyä tulevaisuudessa? Ilmoita toiveesi kutsuntalautakunnalle!

Tutustu eri palvelustehtäviin.

Kutsuntakuulutukset

Alla on tietoa oman maakuntasi alueella järjestettävistä kutsuntatilaisuuksista. Oman tilaisuutesi löydät kotipaikkakuntasi ja sukunimesi alkukirjainten perusteella.

HUOM! Pohjois-Savon 2024 kutsuntojen osalta Rautalammen/Vesannon 29.8 kutsuntatilaisuuden paikka on vaihtunut. Uusi osoite: Kunnanvirasto, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.
 

Palveluksen aloittamis- ja kotiuttamisajat

Maavoimat, Merivoimat, Ilmavoimat, Rajavartiolaitos

Palveluksen aloitus Kotiutuminen
Saapumiserä 165 päivää 255 päivää 347 päivää
I/2024 08.01.2024 20.06.2024 18.09.2024 19.12.2024
II/2024 08.07.2024 19.12.2024 19.03.2025 19.06.2025
I/2025 06.01.2025 19.06.2025 17.09.2025 18.12.2025
II/2025 07.07.2025 18.12.2025 18.03.2026 18.06.2026
I/2026 05.01.2026 18.06.2026 16.09.2026 17.12.2026
II/2026 06.07.2026 17.12.2026 17.03.2027 17.6.2027 
I/2027 04.01.2027 17.06.2027 15.09.2027 16.12.2027
II/2027 05.07.2027 16.12.2027 15.03.2028 15.06.2028

Kutsuntatiedotteet ja -uutiset

 
´