Hyppää sisältöön

Pohjois-Karjalan paikallis- ja maakuntajoukot

Pohjois-Karjalan aluetoimiston vastuulla olevien paikallis- ja maakuntajoukkojen toiminta-alue on Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.

Paikallis- ja maakuntajoukot ovat Pohjois-Karjalan sodan ajan puolustuskyvyn perusta, jota täydennetään muilla joukoilla. Joukkojen toiminnan painopiste on paikallispuolustuksessa ja virka-avun antamisessa.

Pohjois-Karjalan alueella joukkojen rungon muodostaa paikallispataljoona. Pohjois-Karjalassa paikallispataljoonaan kuuluvat

  • esikunta,
  • esikunta- ja viestikomppania,
  • kaksi maakuntakomppaniaa,
  • sotilaspoliisikomppania ja
  • paikallishuoltokomppania.

Lisäksi Pohjois-Karjalan aluetoimisto kouluttaa paikallisjoukkoihin luettavaa taistelukoulutusyksikköä. Paikallispataljoonia voidaan tarvittaessa vahventaa eri joukoilla, jotka pataljoonan alaisiksi erikseen alistettavat perustamiskeskukset kokoavat.

Joukkojen koulutus

Pohjois-Karjalan aluetoimiston vastuulla olevia joukkoja koulutetaan kertausharjoituksissa ja Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa. Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää Puolustusvoimien tilaamia vapaaehtoisia harjoituksia ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Kaikissa harjoituksissa parannetaan sodan ajan joukkojen suorituskykyä.

Paikallis- ja maakuntajoukot kuuluvat pääosin jalkaväkiaselajiin. Myös pioneeri-, huolto-, tykistö-, ilmatorjunta- ja viestiaselajien toiminta on joukkojen kannalta tärkeää. Joukkoihin voi hakeutua ottamalla yhteyttä Pohjois-Karjalan aluetoimistoon.

 
´