Hyppää sisältöön
Varusmies ja varusnainen

Intti edessä?

Suomalainen asevelvollisuus takaa puolustuskyvyn

Puolustusvoimat kouluttaa asevelvollisista suorituskykyisen sodan ajan joukon ja reservin. Näin luomme ennaltaehkäisevän kynnyksen voimankäyttöä vastaan ja puolustamme koko Suomea. Suomalainen asevelvollisuus on osoittautunut oikeaksi puolustusratkaisuksi turvallisuusympäristömme muuttuessa viime vuosina.

Maanpuolustus kuuluu kaikille

Jokainen suomalainen on maanpuolustusvelvollinen. Suomalaiset miehet ovat velvollisia osallistumaan Suomen aseelliseen puolustamiseen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden voi suorittaa aseellisessa tai aseettomassa varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa. 18-29-vuotiaiden naisten on mahdollista hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Suomalaisella asevelvollisuudella on vahva kansan tuki. Lähes 80 prosenttia suomalaisista kannattaa nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää, jolla turvataan Suomen puolustamiseen tarvittava reservi. (Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, Maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta 2020, pdf 1,3 Mt)

Miksi asevelvollisuus?

Asevelvollisuus on kustannustehokas tapa tuottaa tarvittavan kokoinen ja toimintakykyinen reservi. Varusmiespalveluksen aikana asevelvolliset saavat perusteet aseellisesta maanpuolustuksesta. Osaamista syvennetään reservin kertausharjoituksissa. Suhteellisen lyhyen varusmiespalvelusajan mahdollistaa asevelvollistemme korkea yleissivistystaso. Varusmiehet kykenevät omaksumaan lyhyessä ajassa korkeatasoisen sotilaskoulutuksen.

Suomalaisten varusmiesten ja reserviläisten osaaminen on kansainvälisesti vertailukelpoista. Osaaminen konkretisoituu kansainvälisissä sotaharjoituksissa, joihin suomalaiset aktiivisesti osallistuvat. Yhteensopivuus todistaa koulutuksemme toimivuuden: varusmiespalveluksessa luodaan valmiudet toimia sodan ajan tehtävissä.

Asevelvollisuus ei ole jämähtänyt paikoilleen vaan se elää ajassa. Suomalainen nuori on erittäin valveutunut ja nopea oppimaan. Sotilasteknologiakin kehittyy jatkuvasti, mikä vaatii varusmiehiltä ja reserviläisiltä kykyä omaksua nopeasti digitalisaation ja teknologiakehityksen mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia.

Asevelvollisten koulutusta päivitetään vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia Koulutus 2020 -ohjelman avulla. Päivitysohjelmaan liittyviä kokeiluja toteutetaan joukko-osastoissa heinäkuusta 2018 lähtien.

Asevelvollisuus osana yhteiskuntaa

Suomalainen asevelvollisuus on osa suomalaisuutta ja suomalaista yhteiskuntaa. Eri taustoista ja elämänaloilta tulevat asevelvolliset antavat oman, arvokkaan panoksensa kotimaan sotilaalliseksi puolustamiseksi. Asevelvollisuus on merkittävä kansalaisia yhdistävä tekijä ja sillä on yhteenkuuluvuutta lisäävä vaikutus.

Sosiaalinen vuorovaikutus varusmiespalveluksessa vähentää nuorten syrjäytymistä. Palvelus vaikuttaa positiivisesti kansanterveyteen. Palveluksessa jokaisen asevelvollisen siviilissä hankittua osaamista pyritään hyödyntämään täysimääräisesti erilaisissa tehtävissä. Haastavat ja monipuoliset palvelustehtävät tarjoavat myös työelämässä tarvittavia taitoja ja työkokemusta.

Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluvat osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden määrittämiseen, varusmiespalvelus, kertausharjoitus ja kuuluminen reserviin tai varareserviin. Koko teksti alla

Kuva tekstinä:

1. Kutsunnat  (18 vuotta täyttäneet)
2. Varusmiespalvelus (18-30 -vuotiaat)
Palvelusajat: 165 päivää, 255 päivää tai 347 päivää
3. Reservi (Varusmiespalveluksen jälkeen)
Miehistö reservissä: 50 -vuotiaaksi asti. Kertausharjoituksia max. 80pv tai 150pv
Upseerit ja aliupseerit reservissä: 60 -vuotiaaksi asti. Kertausharjoituksia max. 200pv
4. Varareservissä on jokainen 18-60 -vuotias.

 
´