Hyppää sisältöön

Kertausharjoituksen aikainen loma ja palvelusvapaa

Mikäli tarve olla pois harjoituksesta on hetkellinen, eikä sen takia ole tarpeellista jäädä pois koko harjoituksesta, voi kertausharjoituksen johtaja:

  • myöntää luvan saapua harjoitukseen myöhemmin kuin palvelukseen astumismääräys velvoittaa
  • myöntää harjoituksen aikaista henkilökohtaista syylomaa (HSL)
  • myöntää harjoituksen aikana vapaata muusta palveluksesta (VMP)
  • kotiuttaa sinut harjoituksesta ennen harjoituksen päättymistä, sinun ollessa jo harjoituksessa

Lupaa edellä esitettyihin poissaoloihin voit hakea vain ja ainoastaan kertausharjoituksen johtajalta, jonka yhteystiedot ovat harjoituskäskyssä tai mukana tulleessa tiedotteessa. Perustellut ja todistetut syyt poissaoloihin noudattavat pääsääntöisesti samoja ehtoja, kuin aluetoimiston kertausharjoituksesta vapauttaminen vaatisi.

Henkilökohtaista syylomaa (HSL) ei lasketa palvelusajaksi. Henkilökohtaisella syylomalla ei ole oikeutta palkkaan eikä päivärahaan. 

Vapaata muusta palveluksesta (VMP) voit hakea henkilökohtaisista pakottavista syistä. Loma anotaan kirjallisesti (loma-anomus) liitteineen. Vapaa muusta palveluksesta lasketaan palvelusajaksi ja sen ajalta maksetaan palkka ja päiväraha.

´