Hyppää sisältöön

Kybervarusmiehet

Puolustusvoimien kybervarusmieskoulutus uudistuu vuoden 2022 toisesta saapumiserästä alkaen. Kybervarusmieheksi haetaan jatkossa ennen palveluksen alkua erikoisjoukkohaussa. Hakuaika heinäkuussa 2022 ja tammikuussa 2023 alkavaan kybervarusmiespalvelukseen on käynnissä 31. tammikuuta 2022 asti.

Sinulle on tarjolla mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä kyberpuolustuksen parissa. Ota haaste vastaan!

Kybervarusmiehiksi koulutetaan kaksi saapumiserää vuodessa. Jokaiseen saapumiserään valitaan pääsykokeen perusteella 15 - 20 sopivinta hakijaa. Kybervarusmiehen tehtävän palvelusaika on 255 päivää. Lisäksi jokaisesta saapumiserästä koulutetaan johtajatehtäviin muutamia varusmiehiä, joiden palvelusaika on 347 päivää. Varusmiehet valitaan jatkossa kybertehtäviin ennen palveluksen aloitusta ja tarvittavat turvallisuusselvitykset voidaan tehdä etukäteen.

Kybervarusmiesten palvelus alkaa Panssariprikaatissa, jossa heille annetaan kuusi viikkoa kestävä sotilaan peruskoulutus alokasjakson aikana. Alokasjakson jälkeen kybervarusmiehet siirtyvät 12 viikon pituiseen erikoiskoulutukseen Johtamisjärjestelmäkouluun Riihimäelle. 

Käytännönläheistä ja haastavaa koulutusta

Koulutus on käytännönläheistä ja monipuolista tietotekniikan, tietoturvallisuuden sekä kyberturvallisuuden opetusta. Koulutuksen osa-alueita ovat muun muassa:

 • verkkotekniikat ja käyttöjärjestelmät
 • avointen lähteiden tiedustelu (OSINT)
 • salausjärjestelmät
 • suojaamisen perusteet
 • valvomotoiminta
 • red teaming
 • forensiikka
 • projektityöskentely

Erikoiskoulutuksen saatuaan henkilöt toimivat joukkokoulutusjakson tai johtajajakson aikana eri tyyppisissä kybertehtävissä ympäri Suomea. Kybervarusmiesten palvelukseen kuuluvat esimerkiksi valvomo- ja projektitehtävät sekä kotimaiset kuin kansainväliset kyberharjoitukset. Varusmiespalveluksen jälkeen kybervarusmiehet sijoitetaan kyberjoukkojen reserviin ja heillä on mahdollisuus hakeutua myös Puolustusvoimiin kyberalan töihin.

Valintaperusteet

Koulutukseen haetaan motivoituneita ja tekniikasta kiinnostuneita ihmisiä, joilla on jo aikaisempaa osaamista tietotekniikasta sekä halu jatkuvaan kehittymiseen. Kaikkien osa-alueiden valmis asiantuntija ei tarvitse olla ja hakijoiden osaamisprofiilit voivat olla hyvinkin erilaisia, sillä kyberpuolustuksen osaamista syvennetään koulutuksessa. Hakijan tulee olla nuhteeton Suomen kansalainen.

Edellytämme hakijalta kokemusta yhdestä tai useammasta tietotekniikkaan liittyvästä osa-alueesta kuten:

 • ohjelmoinnista
 • verkkotekniikoista
 • käyttöjärjestelmistä (Windows, Linux) tai
 • palvelimien ja päätelaitteiden ylläpidosta

Lisäksi on hyvä, jos osaamista on jostain seuraavista:

 • verkkovalvomotoiminta (NOC/SOC) 
 • penetraatiotestaus ja red teaming -toiminta
 • kyberuhkatiedustelu (CTI)
 • avointen lähteiden tiedustelu (OSINT)
 • digitaalinen forensiikka
 • ohjelmistokehitys
 • projektinhallinta
 • virtualisointitekniikat
 • keinoäly ja koneoppiminen sekä neuroverkot
 • operatiivinen teknologia ja sulautetut järjestelmät
 • mobiiliteknologiat
 • kryptologia

Hakijoiden eduksi katsotaan:

 • motivaatio ja kiinnostus uusien asioiden oppimiseen
 • kyky pitkäjänteiseen ja itsenäiseen toimintaan sekä loogiseen ajatteluun
 • kiinnostus ohjelmistoihin, elektroniikkaan, vieraisiin kieliin ja kaikkeen uuteen
 • halu toimia tiimeissä ja erilaisissa porukoissa
 • ”hakkerimentaliteetti”
Uudistettu kybervarusmiespalvelus 
- Kybervarusmiehet ovat erikoisjoukko, johon haetaan erikoishaulla ennen palveluksen alkua. Nyt käynnissä olevassa haussa haetaan varusmiehet saapumiseriin 2/22 ja 1/23.
- Kybervarusmieskoulutukseen hakeudutaan lähtökohtaisesti ennen varusmiespalveluksen alkua. Erikoishaussa voi hakea myös varusmiespalvelusta suorittava henkilö.
- Hakeminen tapahtuu 31.1. mennessä Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta osoitteessa asiointi.puolustusvoimat.fi kohdasta ”Hae erikoisjoukkoihin” tai paperisena lomakkeella, jonka saa tarvittaessa aluetoimistosta tai itse tulostamalla osoitteesta puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet ”Hakemus erikoisjoukkoihin”. 
- Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan maaliskuussa järjestettävään päivän mittaiseen valintakokeeseen. Valintakokeella sopivimmat valitaan kybervarusmieskoulutukseen ja määrätään astumaan palvelukseen Panssariprikaatiin saman vuoden heinäkuussa tai seuraavan vuoden tammikuussa.
- Kybervarusmiehet suorittavat Panssariprikaatissa normaalin alokasjakson (6 viikkoa), jonka jälkeen alkaa erikoiskoulutusjakso Johtamisjärjestelmäkoulussa (12 viikkoa).